852 Ė Moeder van Verlossing: de twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden
Zaterdag, 20 juli 2013, 12.45 u.

Mijn kind, terwijl de verwarring binnen het christelijk geloof toeneemt, zullen er nog altijd diegenen zijn die trouw blijven aan Mijn Zoon en die, door de kracht van hun geloof, het Heilig Woord van God zullen bewaren en beschermen.

De twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden en zich onopzettelijk van Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen afkeren. Zij zullen in dwaling vallen omdat zij nieuwe leerstellingen zullen aanvaarden die niet van God komen. Bid, bid, bid voor diegenen binnen de christelijke kerken die in de val zullen trappen leugens te geloven die hun worden aangereikt door diegenen die voorwenden door Mijn Zoon gekozen te zijn om Zijn Woord te verkondigen.

Al deze dingen werden eeuwenlang voorzegd aan zieners en toch zijn er velen onder jullie die weigeren om deze profetieŽn te erkennen. Ik heb de mensheid gewaarschuwd voor deze donkere dagen die op til zijn, omdat Mijn Zoon wenst dat jullie je in acht nemen voor de gevallen engelen die de Kerk op aarde zullen teisteren. Mijn tranen vallen overvloedig omdat zo veel gewijde dienaars binnen de Kerk Mijn verschijningen ontkennen. Deze verschijningen waren toegestaan door God om de mensheid bewust te maken van de gevaren die de zielen bedreigen, tenzij hun vooraf de waarheid zou meegedeeld worden.

De profetieŽn die jullie gegeven werden in La Salette en Fatima zijn van grote betekenis. Waarom negeren zo velen die beweren te houden van Mij, hun Moeder, wat Ik aan de wereld heb meegedeeld? Jullie hebben niet geluisterd en jullie hebben toegelaten zelf misleid te worden.

Het is tijd om zich te herinneren dat de duisternis die Mijn Zoons Kerk op aarde omhult, veroorzaakt wordt door de duivel die velen misleid heeft. Deze duisternis kan niet van Mijn Zoon komen en daarom blijft Zijn Mystiek Lichaam, Zijn Kerk, ongerept. Zij die trouw blijven aan Zijn Mystiek Lichaam zullen niet afwijken van de waarheid.  Zij die de Kerk van Mijn Zoon verraden en Zijn Leer verwerpen door nieuwe praktijken te adopteren die beledigend zijn voor Jezus Christus, snijden zichzelf af van Zijn barmhartigheid.

Jullie moeten weten dat wanneer beslist wordt om het kruis van Mijn Zoon er anders te laten uitzien en wanneer het Offer van de Mis veranderd wordt in naam van de moderniteit, jullie dan het gebrek aan respect voor Mijn Zoon zullen zien in de wijze waarop deze zaken voorgesteld worden.

Verraad Mijn Zoon nooit. Hij heeft zo veel geleden en toch zullen sommigen binnen Zijn eigen Kerk in dwaling vallen en Hem opnieuw kruisigen. Wanneer jullie deze gebeurtenissen zullen waarnemen zullen jullie weten dat de tijden veranderen en dat de laatste strijd tussen God en het Beest gaande is.

Jullie geliefde Moeder.

Moeder van Verlossing.