851 – Het is zijn plan om de zielen te verlokken in een web van bedrog door aan hun harten te trekken
Vrijdag 19 juli 2013, 20.54 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil uitleg geven omtrent het restleger. Het restleger is nu over de hele wereld aan het groeien. Velen, die geen weet hebben van deze boodschappen, verzamelen zich, omdat het wezenlijke van Mijn Kerk op aarde het gevaar loopt opgeslokt te worden.

Velen kennen de waarheid en kunnen de pogingen zien, die gedaan worden om Mijn Allerheiligste Woord af te zwakken. Allen die begunstigd zijn met het Licht van de Heilige Geest zullen de geest van het kwaad herkennen wanneer die Mijn Kerk overspoelt.  De geest van het kwaad komt gekleed onder een laagje vernis van nederigheid. Zijn plan is de zielen te verlokken in een web van bedrog door aan hun harten te trekken.

Vergeet niet, het plan van Satan is zielen te stelen. Weet vervolgens welke zielen hij afbakent  om eerst in zijn netten te verstrikken. Hij zal altijd trachten om diegenen die Mij liefhebben te vernietigen. Hij zal diegenen negeren die hij reeds besmet heeft, want hij heeft hen reeds vernietigd.

Geloof nooit dat het kwaad zichzelf laat zien op de meest voor de hand liggende wijze. De geest van het kwaad zal zielen verlokken door een nederig, zacht en hartelijk voorkomen te tonen, want hoe anders zouden goede zielen van leugens kunnen overtuigd worden.

Ik ben de Verlosser van de mensheid en Ik kom nu tussenbeide om jullie de waarheid te brengen. Niets zal Mij tegenhouden, maar geen enkele boosaardige daad zal deze missie om de wereld van verwoesting te redden, bespaard blijven.

Net wanneer jullie, Mijn geliefde volgelingen, vooruit gaan, zullen jullie achteruit gesleurd worden door hen die geloven dat jullie lasteren tegen het Woord van God. Vervolgens, wanneer jullie je in stilte terugtrekken en niet in de valkuilen van de demonen trappen, die zij zullen opzetten om jullie aan te moedigen Mijn Woord te verdedigen, zullen zij jullie beschimpen.

De genaden die aan Mijn restleger zullen gegeven worden zullen nauwelijks merkbaar zijn, maar machtig, en met de hulp van de Moeder van Verlossing, zullen zij het Beest en zijn trawanten afmaken.

De strijd om zielen zal niet prettig zijn, want vergis jullie niet, de ware vaandels van de vijanden van God, die zeggen in Zijn Naam te komen, zullen met de tijd bekend worden voor wat zij zijn. Helaas zullen velen blind zijn voor de waarheid en tegen dan deelnemen aan satanische rituelen waarvan zij geen weet hebben, omdat zij zo zorgvuldig gecamoufleerd zijn.

Mijn stem zal onder jullie bulderen en weergalmen, want Ik zal nooit stoppen met Mijn plan om jullie het Eeuwig Leven te brengen. Geen enkele opeenstapeling van menselijk redeneringen, die uitmonden in het veroordelen van Mijn Heilig Woord dat door deze boodschappen spreekt, kan de macht van God afzwakken.

Jullie haat voor Mij zal toenemen en de woede die jullie ziel zal overstromen komt van Satan, maar jullie zullen geloven dat het van God komt. Hoe kunnen jullie zo blind zijn? Welk bederf heeft in jullie zitten zweren, dat jullie ertoe aanzet te proberen om anderen te schaden? Bid opdat jullie je naaste niet van Mij vervreemden. Bid opdat jullie de waarheid opzoeken voordat de duivel jullie ziel in bezit neemt. Hij is zeer machtig en diegenen wier zielen verzwakt zijn door de zonde van hoogmoed zullen gewillige vaten worden, waarin Satan en zijn gevallen engelen zullen verblijven.

Word wakker, jullie allen. De tijd voor het openen van het Boek der Waarheid is aangebroken. Jullie moeten niet alleen de pagina’s openslaan, maar ook jullie harten openen.

Jullie Jezus