850 – De laatste profeet is nu gezonden, dus alstublieft, verwerp dit Geschenk niet.
Vrijdag 19 juli 2013, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd en onbemind voelt omwille van deze missie, dan moet je weten dat de Heilige Geest jou altijd sterk zal houden. Jij zult nooit in staat zijn om onwaarheden te verkondigen omdat dit niet is toegestaan door Mijn geliefde Vader. Jij bent de profeet van de eindtijd en omdat Ik weet dat dit jou beangstigt, weet dan het volgende.

Door de Liefde van Mijn Vader verleen Ik grote barmhartigheid aan de wereld. De laatste profeet is nu gezonden, dus alstublieft, verwerp dit geschenk niet, want Mijn Vader verlangt al Zijn kinderen vast te grijpen en hen te beschermen tegen het kwaad in de wereld. Dat is het geschenk om jullie definitieve verlossing te brengen van een vreselijke bestraffing.

Verwerp dit geschenk van profetie niet, de laatste tussenkomst van de Hemel, om jullie te redden van alle kwaad.

Zij die Mijn Vader niet eren en die heidense goden vereren, jullie landen zullen van het aanschijn van de aarde weggeveegd worden indien jullie je niet tot de Ene Ware God keren. Jullie die valse goden aanbidden, die jullie een schitterende toekomst beloven en jullie ijdelheid aanspreken, jullie zullen van Mij weggejaagd worden en jullie zullen verdrinken in een eindeloze leegte – een afgrond waaruit jullie nooit meer zullen terugkeren.

Luister nu, jullie allen. Ik doe een oproep tot de mensheid vanuit de Hemel. Mijn profeet zal gewoon doen wat Ik haar zeg. Zij gehoorzaamt Mij, de Zoon van God, de Mensenzoon, zoals voorzegd. Zij heeft geen stem. Haar woorden zijn Mijn Woorden. Haar gehoorzaamheid is zeer belangrijk in overeenstemming met het bevel van God. Haar gehoorzaamheid betekent dat zij haar mond niet mag openen om het Woord van God te verdedigen.

Alle voorzegde gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden. Indien jullie deze waarschuwing vanuit de Hemel niet willen kennen, dan zullen jullie meer lijden dan nodig. Belaster deze Woorden uit de Hemel en jullie zullen in al jullie schande aan de hele wereld getoond worden omdat jullie Mij vervolgen.

Mijn Woord is waar. Mijn Woord is duidelijk. Mijn Woord wordt gegeven om jullie te beschermen en jullie te redden van het Beest dat jullie levens vernietigt door zijn besmetting. Wees alstublieft sterk en loop weg van de boosaardige leugens die hij jullie vertelt. Indien jullie hart zwaarmoedig is, kom tot Mij en Ik zal het verlichten. Indien jullie hart droevig is, dan zal Ik jullie omsluiten en vrede brengen zodat de dood jullie nooit meer zal beangstigen. Indien jullie van woede vervuld zijn, die overgaat in haat jegens deze boodschappen, weet dan dat jullie aangevallen zijn door de koning van de leugens. In jullie hart zullen jullie weten dat indien deze boodschappen jullie pijn en lijden veroorzaken, dat zij van Mij komen.

Jullie Jezus