849 - Moeder van Verlossing – De Medaille van Verlossing biedt de Gave van Bekering
Donderdag 18 juli 2013, 19.14 u.

Mijn kind, Ik verlang bekend te maken dat Ik vanaf heden aangesproken moet worden met de laatste titel, die Mij door Mijn Zoon op aarde gegeven werd. In deze laatste missie moet men zich altijd tot Mij wenden als Moeder van Verlossing.

Mijn beeltenis moet ontworpen worden en een medaille geslagen, waarbij Ik op de ene kant geplaatst moet worden met de zon achter Mijn hoofd en waar twaalf sterren, verweven in een kroon van doornen, op Mijn hoofd staan. Aan de achterkant van de medaille, verlang Ik het Heilig Hart van Mijn Zoon afgebeeld te zien met de Twee Zwaarden van Verlossing, die gekruist moeten zijn aan elke kant.

De zwaarden van verlossing zullen een tweevoudig doel hebben. Het eerste zwaard zal het Beest dodelijk slaan en Ik heb de macht gekregen om dat te doen op de Laatste Dag. Het andere zwaard zal de harten doorboren van de meest verharde zondaars en zal het zwaard zijn waardoor hun zielen zullen gered worden.

Deze medaille moet massaal ter beschikking gesteld worden en dan, wanneer zij in handen zijn van diegenen die ze afhalen, moeten zij door een priester gezegend en gratis aan anderen uitgedeeld worden. De Medaille van Verlossing biedt het geschenk van bekering en verlossing aan.

Al diegenen die de Medaille van Verlossing ontvangen moeten dit Kruistochtgebed (115) bidden voor de Gave van Bekering:

O Moeder van Verlossing, bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.

Bevrijd mij van twijfels.

Verhef mijn hart, zodat ik de Tegenwoordigheid van Uw Zoon zal voelen.

Breng mij vrede en vertroosting. 

Bid opdat ik werkelijk mag bekeerd worden.

Help mij de waarheid te aanvaarden en open mijn hart

om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

Mijn kind, alstublieft, zorg ervoor dat deze Medaille ontworpen en geslagen wordt. Ik zal je bij elke stap van de weg begeleiden en vervolgens moet je ervoor zorgen dat ze beschikbaar gemaakt wordt over de hele wereld.

Ga in vrede om Mijn Zoon te dienen.

Jullie Moeder, Moeder van Verlossing