848 – Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen.
Woensdag 17 juli 2013, 11.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheffen Mij thans de gebeden van al Mijn geliefde volgelingen. Ik Ben aanwezig in hun hart en ziel en hun zielen zijn begunstigd. Ik moet hen vragen om de spot te verdragen die ze zullen ontmoeten omdat zij Mijn Weg volgen en omwille van Mijn Kruis dat zij dragen, want te zijner tijd zullen zij begrijpen waarom dit zo moet zijn.

Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen. Wanneer jullie Mij beminnen, is er een Licht aanwezig in jullie ziel. Dat zuivere Licht is zoals een magneet omdat het bij andere mensen het slechtste oproept. Goed menende zielen worden dikwijls belaagd door de duivel om schade toe te brengen aan ieder die de Waarheid van Mijn Leer navolgt.

Wanneer jullie zich openlijk uitspreken voor de Waarheid van God dan zullen jullie gehaat worden door diegenen die niet van God houden. Wanneer jullie Mij volgen, zelfs in stilte, zullen jullie dezelfde pijn ondergaan. Deze pijn wordt veroorzaakt door diegenen – gewoonlijk mensen die jullie dierbaar zijn en respecteren – die jullie aanvallen omdat jullie van Mij houden en trouw zijn aan Mijn Onderrichtingen.

De tijd is voor jullie gekomen om uit te gaan en over Mijn Boodschappen te spreken. Priesters evenwel zullen dat moeilijk achten omdat zij gehoorzaam moeten blijven aan hun oversten. Velen in Mijn Kerk zullen bevreesd zijn om te getuigen van Mijn Boodschappen maar dat betekent niet dat zij de Waarheid van Mijn Heilig Woord niet kunnen verdedigen. Het Woord dat aan de Apostelen werd gegeven, leeft voort, al willen velen het tot zwijgen brengen. Jullie zullen opmerken hoe weinig Ik in het openbaar vereerd word – bijna nooit.

Mijn Leer speelt niet langer een belangrijke rol in jullie maatschappij. Jullie moeten echter aandringen, tot welke christelijke kerk jullie ook behoren, dat Mijn dienaren niet vergeten Mijn Naam te noemen wanneer zij verwijzen naar het goede, want het goede kan niet van een steen voortkomen. Het goede kan alleen van God komen.

Jullie Jezus