846 – Ik hunker naar hen. Zonder hen voel Ik Mij niet geheel.
Zondag 14 juli 2013, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen te zien met de ogen van God, dan heeft dat een reden.

Telkens jij jonge kinderen ziet en Mijn Liefde door je aderen voelt opkomen, dan is dat Mijn Liefde voor hen. Wanneer je een tiener ziet wandelen en lachen met zijn vrienden en een golf van moederlijke liefde voor hem voelt, weet dan dat dit de Liefde van God is die je voelt. Wanneer je oudere mensen ziet en nog steeds deze liefde gewaarwordt, dan is dat opnieuw Mijn Liefde die je voelt.

Wanneer je kijkt naar die zielen die anderen vreselijk leed aandoen door hun boosaardigheid, en je voelt medelijden met hen, besef ook dan dat dit Mijn Liefde is die door je heen stroomt.

Weet dat diegenen die Mij op elke wijze tarten, Mij nog steeds met Liefde voor hen vullen, want hoe zou Ik hen kunnen verloochenen? Zij behoren Mij toe. Ik houd van hen. Ik ween om hen. Ik hunker naar hen. Ik ben ziek van zorgen om hen. Hoe vreselijk ook de pijn die zij Mij bezorgen, voor deze erbarmelijke zielen zal Ik de duivel bevechten tot hun allerlaatste ademhaling op deze aarde.

Het leven door Mijn Vader gegeven, is van Hem. Wat van Hem is, is van Mij. Ik stierf voor hen, zelfs als zij Mij vervloeken. En dat doen ze nog steeds. Ik hunker naar hen. Zonder hen voel Ik Mij niet geheel. Dat is waarom Ik graag en steeds opnieuw Mijn kruisiging zou willen doorstaan indien Ik hen zo in Mijn armen kon trekken.

Hoe kan Ik rusten, Mijn dochter, zonder de zoetheid van hun bekering? Maar zij moeten tot Mij komen uit eigen vrije wil. Ik kan hen bedekken met Mijn Liefde en genaden. Ik kan hun zielen met elke genade overspoelen, maar om zulke geschenken te kunnen aanvaarden zullen zij moeten zwichten voor Mijn Heilige Wil en zich aan Mij overgeven. Ik kan Mijn Goddelijkheid niet benutten om hun Mijn Wil op te leggen, maar wat Ik wel kan doen - dank zij Mijn Vaders edelmoedigheid - is te vragen aan Mijn uitverkoren zielen om Mijn pijnen op zich te nemen in ruil voor deze zielen. Deze wonderbare tussenkomst zal een van de wegen zijn waardoor Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.

Bid tot Mij, jouw Jezus, Mijn geliefde dochter, om de kracht om Mij meer lijden aan te bieden. Indien jij dit bijzondere verzoek aanvaardt, dan beloof Ik plechtig dat Ik tientallen miljoenen zielen meer zal redden. Wees niet bevreesd. Jij zult sterk zijn en je zult dat deze keer doen met vreugde in jouw hart.

Ga, Mijn dochter, aanvaard Mijn verzoek. Vrees het niet want je zult Mij de grootste vreugde brengen indien je Mij deze nieuwe beproevingen overhandigt. Ik zal het zijn die deze pijnen zal doorstaan,  jij niet. Jouw pijn zal van korte duur zijn, maar door ze te aanvaarden, kan Ik Mijn verlangen tot een goed einde brengen om Mijn arme kinderen te verlossen die van Mij gescheiden zijn.

Dank je om Mijn oproep te beantwoorden. Open jouw hart voor Mijn verzoek en Ik zal je helpen bij elke stap op die weg. Voor jou zal dit gewoon een nieuwe beproeving zijn die snel en gemakkelijk zal vergeten zijn. Voor Mij betekent het dat zielen die naar de hel zouden gegaan zijn, van Mij zullen zijn in Mijn Koninkrijk.

Jouw Jezus