845 - Het zal door jullie bidden zijn van Mijn Kruistochtgebeden dat Ik hen kan redden.
Donderdag 11 juli 2013, 13.57 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht naar Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer jij Mij dat toestaat, zal Ik bijzondere genaden in jouw ziel uitstorten. Dan zal Mijn werk meer vruchten dragen, die zullen rijpen en in overvloed openbarsten over de aarde.

De vrucht, die van Mij komt, schept bekering en verzacht de harten van de meest versteenden, wanneer zij ervan proeven. Wanneer zij ervan eten, zal hen dat met Mij verenigen, op een manier die hen grote vrede zal brengen. De vrede die Ik beloof aan jullie allen die nu naar Mij luisteren, terwijl Ik met jullie spreek, zal jullie wapenrusting  zijn tegen de haat.

Diegenen onder jullie, met inbegrip van die zielen die nooit van deze boodschappen gehoord hebben en die Mij werkelijk beminnen, zullen vervuld worden met die vrede en als resultaat daarvan zullen jullie immuun worden voor de stemmen van hen die tot jullie schreeuwen omdat jullie van Mij zijn.

Wanneer jullie één zijn met Mij, beloof Ik jullie dat Ik jullie zal verheffen, bewaken en beschermen, voor elke belediging en pijn die jullie te verduren hebben omdat jullie Mijn Heilig Woord verkondigen. Jullie zullen een schitterend leven genieten in Mijn Nieuw Paradijs, waar alles zal zingen in eenheid voor de liefde en de glorie van God.

Jullie hebben niets te vrezen van Mij, maar Ik vraag jullie tijd door te brengen in gebed voor de zielen die verward zijn en in sommige gevallen, verloren. Zij die van Mij gescheiden zijn moeten tot Mij terugkomen en het zal door jullie bidden zijn van Mijn kruistochtgebeden dat Ik hen kan redden.

Ga, Mijn geliefde volgelingen, en weet dat jullie in Mijn Hart zijn en Ik ben in dat van jullie.

Jullie Jezus