844 – God de Vader: de leugens over jullie economie waarmee jullie gevoed worden zijn bedoeld om jullie om de tuin te leiden
Woensdag 10 juli 2013, 03.41 u.

Mijn liefste dochter, over gans het Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en spoedig zal Mijn geliefde Israël een vreselijke gruwel ondergaan. Op zeer grote schaal zullen levens verloren gaan in dit deel van de wereld, wanneer de geest van het kwaad de levens en in vele gevallen de zielen van Mijn kinderen zal verslinden.

De wederzijdse haat van Mijn kinderen zal zich verspreiden over andere landen terwijl de strijd van Armageddon (red.: plaats waar demonen zich verzamelen in de strijd tegen God / wereldbrand) heviger wordt en zich verbreidt totdat hij de wereld overal overspoelt. De haat, veroorzaakt als gevolg van de aantasting door Satan en zijn demonen, zal als teken zo zichtbaar zijn dat zeer weinige zielen, ongeacht het geloof dat zij hebben in Mij, de Schepper van al wat bestaat, de geest van het kwaad niet zullen gewaarworden, die zich als een dodelijk virus verspreidt.

Oorlogen, vele daarvan, met inbegrip van de gevechten binnen de regeringen van alle naties, zullen alle op hetzelfde tijdstip uitbreken. Ofschoon Mijn handen reeds in milde straffen neerkwamen, weet dat Ik diegenen zal neerslaan die Mijn kinderen schade toebrengen. Dat is wanneer de strijd om de zielen zal toenemen en zich op velerlei wijzen zal verspreiden.

De leugens die men jullie voorhoudt over jullie economie zijn bedoeld om jullie om de tuin te leiden en jullie te beroven van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik diegenen die jullie muntstelsels controleren zal beletten om al jullie bezittingen af te pakken. Weet dat terwijl Mijn rechterhand neervalt in bestraffing van de boosaardige mensen, Mijn linkerhand jullie zal opheffen en onder Mijn bescherming zal nemen en dat Ik voor jullie zal zorgen.

De veranderingen die voorzegd zijn in Mijn heilig Boek komen nu over de wereld. Gevechten zullen woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen lijden onder ecologische beroering, oogsten zullen mislukken en velen van jullie zullen vervolgd worden door jullie regeringen.  De ergste strijd zal spiritueel zijn waarbij elke inspanning zal geleverd worden om jullie tegen Mij op te zetten.

Jullie Vader

God de Allerhoogste