843 - Moeder van Redding – Mensen aanvaarden zo snel nieuwe wetten, die er aanspraak op maken goed te zijn
Woensdag 10 juli 2013, 15.26 u.

Mijn kind, jouw gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal tussen beide komen betreffende jouw speciale intentie. Je moet bidden voor al diegenen in de wereld die misleid worden te geloven dat kwaad goed is. Dit web van bedrog heeft de mensheid in zulke mate bedekt,  dat velen niet langer het onderscheid kunnen maken tussen de Wetten van God en de boosheid van de duivel wanneer die zich onder jullie kenbaar maakt.

Mensen aanvaarden zo snel nieuwe wetten, die er aanspraak op maken goed te zijn - voor het welzijn van allen - wanneer zij, in feite, in de Ogen van God doodzonden verbergen.

De strijd woedt tussen hen die de Wetten van God in stand houden en zij die ze schenden. Zij die de Wetten van God openlijk hooghouden worden als demonen voorgesteld en afgeschilderd als wreed en gemeen. Het bedrog en de leugens, waarvan diegenen vol zijn  die beweren de mensheid lief te hebben, zijn duidelijk te herkennen wanneer zij doodzonden openlijk rechtvaardigen.  Hoe sluw is de duivel. Zo weinigen begrijpen zijn invloed in hun leven of hoe hij hun redeneringen verdraait.

Wees getroost, lieve kinderen, in de wetenschap dat ik, de Moeder van Redding, de duivel in jullie midden kan verslaan. Jullie moeten mijn hulp inroepen elke keer dat jullie het gevoel hebben overweldigd te worden door de macht die hij in jullie naties uitoefent. Ik zal zijn invloed vernietigen, wanneer jullie je verzoek tot mij richten.

Bid alstublieft dit Kruistochtgebed (113) om het kwaad in jullie land te vernietigen

O Moeder van Redding, kom in ons midden en bedek ons land met uw bescherming.

Verpletter het hoofd van het beest en roei zijn kwade invloed onder ons uit.

Help uw arme verloren kinderen op te staan en de Waarheid te spreken,

wanneer wij door leugen worden omringd.

Alstublieft, O Moeder van God, bescherm ons land en houd ons sterk,

zodat wij trouw kunnen blijven aan uw Zoon in onze tijd van vervolging. Amen.

Jullie mogen nooit argumenten aanvaarden die toelaten om verderfelijke wetten in te voeren, die voorschrijven hoe jullie je leven moeten leiden overeenkomstig het Woord van God. Wanneer die wetten jullie landen binnensluipen, vernietigen zij zielen.

Heb vertrouwen in mij, de Moeder van Redding, om te helpen de zielen te redden van hen die jullie beminnen en te midden van wie jullie werken. Roep mij en Ik beloof jullie dat Ik jullie natie zal bedekken met mijn Allerheiligste Mantel.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding