842 - De Tien Geboden, die Mijn Vader aan de wereld gaf door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven
Maandag 8 juli 2013, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er maar weinig hoop is voor de zondaars, herinner je dan dat Mijn grote barmhartigheid eindeloos is. Er is niet één ziel in de wereld die Ik niet verlang te omarmen en haar de gave van redding te brengen. Ik bemin jullie allen. Ik vergeef allen die Mij smeken om de gave van verlossing, maar dat wil niet zeggen dat Ik hen die ernstige zonden bedrijven niet zal straffen.

De Tien geboden, die Mijn Vader aan de wereld gaf door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven. Zij werden uit hun verband gerukt, verdraaid en zij kregen een nieuwe betekenis, zodat de mens de zonde kan goedpraten. 

Jullie vereren valse goden en rechtvaardigen dat. Jullie leven in een verschrikkelijke leugen wanneer jullie Mijn Vader op die manier beledigen en toch zullen heidenen zich bekeren  wanneer hun de waarheid getoond wordt en Ik zal op de uitkijk staan om hen te omarmen.

Jullie vermoorden elkaar en zeggen dat jullie hierdoor gewoon barmhartigheid betonen. Jullie wettigen moord, executie, euthanasie en abortus en zeggen dat dit goede dingen zijn. Dit is het kwaad op zijn ergst, omdat jullie de Auteur van alle leven - de Schepper van Hemel en Aarde - tarten door met de goddelijke wetten van God te knoeien. Toch, wanneer jullie oprecht berouw betonen, zal Ik ook op wacht staan om jullie in Mijn armen te sluiten.

Jullie plunderen wat jullie niet toekomt en jullie stelen van armen, om jullie honger naar meer te stillen. Jullie begaan vreselijke zonden van het vlees, die beneden de waardigheid van de mens zijn en jullie gedragen je als wilde beesten die in een kuil zijn losgelaten. Jullie verachtelijkheid is afstotelijk in Gods ogen, maar toch, als jullie Mij roepen en smeken om Mijn erbarmen, zal Ik er zijn, geduldig wachtend. Wanneer jullie God onteren door te weigeren Zijn bestaan te aanvaarden en dan proberen om Zijn kinderen met jullie mee te nemen in de afgrond samen met het Beest, zal Ik nog steeds staan wachten tot jullie je omkeren en Mij vragen Mijzelf aan jullie bekend te maken.

Diegenen onder jullie die de waarheid wel aanvaarden, nemen niet langer de tijd om Mij te eren op Sabbatdag, omdat jullie je eigen behoeften voor de Mijne stellen. Jullie kwetsen Mij zo, omdat jullie reeds weten dat jullie kinderen van God zijn. Jullie hebben jullie Vaders Huis verlaten en jullie zullen alleen terugkomen wanneer jullie geen dak meer boven jullie hoofd hebben. En Ik zal wachten om jullie weer te verwelkomen.

Jullie liefde voor God is verzwakt, net zoals jullie liefde en eerbied voor jullie ouders. Jullie harten zijn zo verhard dat jullie hun geen liefde of zorg betonen op de wijze waarop jullie verondersteld worden dat te doen.

Dagelijks vervloeken jullie God en zweren, terwijl jullie Mijn Naam gebruiken op de meest oneerbiedige wijze, maar jullie willen niet met Mij spreken op de manier die Ik verlang. Wanneer jullie anderen belasteren, belasteren jullie Mij. Wanneer jullie andermans reputatie beschadigen, vernietigen jullie Mijn Liefde. En toch zal Ik jullie vergeven, wanneer jullie berouw betonen.

Jullie hebben geen respect meer voor de instelling van het huwelijk en vatten misbruik van dit zeer heilige sacrament luchtig op. Jullie beledigen God verder wanneer jullie Zijn zegeningen blijven zoeken voor huwelijken, die Hij niet erkent en ook niet kan erkennen. Maar jullie blijven Hem beledigen.

Jullie zijn zo geobsedeerd door de jacht op wereldse goederen en zo besmet met ongezonde ambities, dat jullie de mensen die jullie in de weg staan vernietigen. Desondanks zal Ik jullie barmhartigheid betonen, indien jullie tot Mij terugkomen.

Geen enkele zonde, afgezien van de zonde van laster tegen de Heilige Geest, is zo erg dat ze niet kan vergeven worden. Ik verzoek jullie allen dringend jullie geweten te onderzoeken en jullie opnieuw met Mij te verzoenen.

Ik ben geduldig. Ik ben Liefde. Ik ben jullie redding. Ik ben wachtende. Kom alstublieft spoedig naar Mij, want Ik bemin jullie met een onpeilbare liefde. Ik zal niet rusten tot Ik jullie allen gered heb.  

Jullie Jezus