841 - Hij zal de Waarheid van God gebruiken om zich achter te verschuilen, tot op het geschikte moment
Zondag 7 juli 2013, 17.35 u.

Mijn zeer geliefde bruid, wat doet het ertoe dat zij naar je schreeuwen of je in Mijn Naam vervloeken? Wat doet het ertoe dat al diegenen die Mijn Allerheiligste Woord verkondigen en die vastberaden in vereniging met Mij blijven, geketend en geslagen worden? Weten jullie niet dat Mijn macht almachtig is en dat Ik niet kan gebroken worden, zelfs al zouden zij Mijn beenderen breken.

Wanneer een dokter vecht om het leven te redden van een mens, tegen gelijk welke prijs, dan zal hij al het mogelijke doen om daarin te slagen. Indien hij gehinderd wordt door anderen, die proberen hem te stoppen, dan zal hij – indien hij een toegewijde dokter is – alle protesten  en aanvallen negeren die zijn plannen willen verstoren, wanneer hij in zijn hart weet dat hij dat leven kan en zal redden. En hij zal doorgaan totdat allen de vruchten van zijn arbeid kunnen zien. Hij zet door totdat dat leven gered is en dan, wanneer alles gedaan is, zal hij met liefde begroet worden door dezelfde mensen die, welke ook hun redenen waren, probeerden nadelig tussenbeide te komen in zijn inspanningen om een leven te behouden. En dan zal alle onenigheid vergeten zijn.

Hetzelfde geldt voor deze heilige missie, door Mijn Vader beloofd om het leven van Zijn kinderen te redden in deze eindtijd, alvorens Mijn Tweede Komst. Verwacht belemmeringen  in deze missie, want indien zij niet zo’n tegenstand zou aantrekken, dan zouden jullie er zeker van kunnen zijn dat Mijn boodschappen, nu aan jullie gegeven, niet van jullie geliefde Jezus konden zijn.

Wanneer de waarheid bekend gemaakt is, wordt zij niet gemakkelijk aanvaard, al gaat het om het Woord van God. Maar wanneer leugens worden aangeboden, opgesmukt als de waarheid, dan worden die veel gemakkelijker aangenomen en, in de meeste gevallen, van harte en met open armen onthaald. Wees gewaarschuwd omtrent de leugens, die door Mijn vijanden zullen voorgesteld worden, die zichzelf als Mijn woordvoerders uitgeven. Zij zullen jullie op vele manieren misleiden, uit vrees dat jullie hen in hun bedrog zouden betrappen. Zij zullen hun tijd benutten om zich te koppelen aan hen die de wereld kent als goede en heilige, zuivere dienaren – velen daarvan zijn nu met Mij in de Hemel. Door die verbinding zullen zij beschouwd worden als trouwe leerlingen van zulke heiligen. Vervolgens zullen zij de Waarheid van Mijn Leer herhalen en dat zal jullie in verwarring brengen. Jullie zullen zeggen: “Maar hoe kan dat nu?” “Deze man spreekt de waarheid.”

De sluwheid van het Beest gaat jullie begrip te boven, Mijn geliefde volgelingen. Hij is zeer voorzichtig zichzelf nooit bekend te maken en aldus verschuilt hij zich achter de waarheid. Wanneer hij aanwezig is in arme, misleide zielen, zal hij de waarheid van God gebruiken om zich daarachter te verschuilen, tot op het geschikte moment. Dan zullen onwelvoeglijkheden uitgebraakt worden tegen het Woord van God, maar voor velen zal dit niet duidelijk zichtbaar zijn. Kijk achter de woorden, die zorgvuldig zullen opgesteld zijn en jullie zullen de leugen ontdekken. Dat is het soort van kracht, waarmee Gods kinderen zullen moeten strijden.

De geest van het kwade is als een donkere wolk en wanneer hij helemaal over de mensheid is neergekomen, zal het moeilijk worden om het verschil tussen goed en kwaad te onderscheiden. Maar Ik beloof jullie dat deze wolk zal optrekken en wanneer het Licht van God er doorheen zal schijnen, zullen jullie het kwaad zien in al zijn afschuwelijkheid, zoals God zelf het ziet.

De strijd onder de mensen die eer bewijzen aan de ene ware God zal voortduren, omdat de duivel totale verwarring onder hen aanricht. Terwijl deze groep zich in tweeën deelt, zijn er anderen voor wie jullie moeten bidden. Het zijn die zielen, die zo ver van God verwijderd zijn dat zij Hem op geen enkel ogenblik (h)erkennen. Zij zijn Mijn verloren zielen, aan wie Ik deze heilige missie toewijd. Wanneer Ik diegenen red die volledig veloren zijn, zal Mijn tussenkomst ook de anderen redden die enkel maar verward zijn.

Kom, verzamel jullie allen voor Mij, want Mijn tijd is zeer nabij. Dat niemand onder jullie het uitstelt om te bidden voor de zielen van hen die jullie hulp het meeste nodig hebben.

Jullie Jezus