840 – De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-enige God
Vrijdag 5 juli 2013, 14.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er is één religie die Mij het grootste lijden veroorzaakt en dat is de valse religie die het Beest aanbidt. De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-ene God en diegenen die het huis van Satan toebehoren hebben zeer veel gebed nodig. Zij werden misleid in het geloof dat er een andere God is die van hen houdt. Hun werd verteld dat de gezegende Drievuldigheid een vervalsing is en dat Mijn geliefde Vader het kwaad vertegenwoordigt. Zij aanvaarden niet dat Hij hen geschapen heeft en hun hoofden zijn  gevuld met zo veel leugens dat zij hun geest nooit zullen openen voor de waarheid. Als gevolg van hun toewijding aan het occulte, zijn zij verstrikt in satanische krachten die hun zielen verslonden hebben, die nu met haat gevuld zijn, niet alleen tegenover God maar tegenover al Gods kinderen.

Zij houden alleen van zichzelf en hun begeerte naar genoegens vult hen met een onverzadigbaar verlangen naar meer. Geen wereldse pleziertjes, hoe veel ook, zullen hen bevredigen en dat is waarom zij hunkeren naar andere obsceniteiten. Zij scheppen er genoegen in te moorden en hebben geen enkel berouw in hun ziel over de meedogenloze slachtingen waaraan zij schuldig zijn. Hun invloed verspreidt zich over de aarde in elke natie en de aanhangers van de duivel mengen zich onder de rijken, de zakenlieden, regeringen, koningshuizen, organisaties met inbegrip van de media en de bestuurlijke en rechterlijke macht en de Kerk.

Alstublieft, onderschat hun macht niet. Alhoewel zij klein in aantal zijn en niet in elk onderdeel van jullie gemeenschappen infiltreren, zullen zij toch vreselijke schade toebrengen. Zij hebben niet alleen hun zielen verkocht aan de duivel, maar zij zullen andere onschuldige zielen meesleuren in de afgrond samen met het Beest en zijn demonen.

Aan allen die van Mij houden schenk Ik de genaden om deze duistere en machtige groep, die Mij elke seconde van de dag vervloekt, te verslaan wanneer jullie dit korte kruistochtgebed uitspreken.

Kruistochtgebed (112) om de genade van verlossing

Liefste Jezus, ik roep U aan om met Uw bijzondere genade van verlossing de zielen te bedekken van diegenen die helemaal in de greep van Satan zijn.

Bevrijd hun arme zielen van de boosaardige gevangenschap waaruit zij niet kunnen ontsnappen. Amen.

Deze arme zielen zullen de eersten zijn om het Beest als eigen bezit op te eisen en zij zullen plat op hun gezicht vallen om de Antichrist te aanbidden. Jullie moeten krachtig bidden, jullie allen, opdat de macht die Satan over hen heeft, kan gebroken worden en opdat hun harten zullen geopend worden voor Mijn grote barmhartigheid.

Jullie Jezus