839 - God de Vader Ik weet dat het plan tot abortus over de hele wereld gestuurd wordt.
Donderdag 4 juli 2013, 18.40 u.

Mijn liefste dochter, Mijn tijd is gekomen om krachtig in de wereld tussenbeide te komen, in een tijd van grote zonden tegen Mij.

Mijn geduld is op de proef gesteld en Mijn toorn is opgewekt bij het zien van de grootste beledigingen die tegen Mij begaan worden.

Als Schepper van alle levende dingen, ben Ik de Schepper van het leven. Ik doe het ontstaan wanneer Ik wil en Ik beindig het overeenkomstig Mijn Heilige Wil. Maar wanneer de mens tracht zich met Mijn Wil te bemoeien, zal Ik terugslaan, want Ik zal dergelijke  boosaardigheid niet dulden.

Aan diegenen die een van Mijn kinderen doodt: jullie leven zal beindigd worden. Ik zal jullie leven wegnemen, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Aan jullie zal noch kan eeuwig leven verleend worden. Het leven dat jullie hebben weggenomen zal jullie ondergang zijn. Oog om oog zal jullie straf zijn.  

Let op, diegenen onder jullie die het leven in elke vorm blijven vernietigen. Ik weet wat jullie aan het doen zijn. Ik weet dat het plan tot abortus over de hele wereld gestuurd wordt door n groep onder jullie. Ik weet dat die landen, die zich door verderfelijke wetgeving haasten om abortus te rechtvaardigen, louter marionetten zijn. Zij worden aan koorden vastgehouden terwijl zij dansen op de toon van de Ene Wereld Groep, die slechts n meester gehoorzaamt.  Zij zijn trouw aan het Beest, wiens grootste plan om honderden miljoenen levens te vernietigen, aan het slagen is door de zonde van abortus.  De ongeborenen zijn een gemakkelijk doelwit in hun ogen. Zij gebruiken abortus om Mijn wetten te verstoren en de grote gave waarmee Ik de mens toerustte de gave van het leven.

De arrogantie van de mens, onscheidbaar vastgeklonken aan het Beest en aan diegenen onder jullie die hij voor de gek houdt, maakt Mij ziek. Mijn Liefde is machtig, maar jullie kwaadaardige bedoelingen om te vernietigen wat van Mij is, zal tot zon abrupt einde gebracht worden, dat jullie zullen schreeuwen voor jullie leven. Tenzij jullie Mij nu roepen door de gave van verzoening, zal jullie maar weinig armhartigheid betoond worden. Want eenieder van jullie die het wegnemen van het leven van de ongeborenen door de vingers ziet, propageert of er op enigerlei wijze aan deelneemt, jullie zullen allen dezelfde straf ondergaan. Vernietig deze onschuldige levens en jullie eigen leven zal worden weggenomen.  Ik heb, in vreselijke pijn, toegezien hoe jullie Mij al zo lang beledigd hebben. Jullie tijd is op, want jullie zullen nu streng gestraft worden voor deze ernstige daad tegen Mijn Godheid.

Onthoud, er rest jullie nog maar weinig tijd om jullie goedkeuring van abortus achter te laten. Mijn gramschap zal spoedig over de vier hoeken van de aarde neerkomen. Het is omwille van de zonde van abortus dat de mens de ergste kastijding zal ondergaan. Geen enkel land zal van deze straffen worden uitgesloten. Alleen zij die abortus niet toelaten zullen gespaard blijven van de vreselijke pijn die Ik over de wereld zal doen neerkomen.

Als de Schepper van het leven, heeft niemand het recht tegen Mij in te gaan. Niemand. Hij die Mij durft te tarten, door Mij na te bootsen in het wegnemen van het leven, zal van alle leven beroofd worden.

Jullie Vader, God, de Allerhoogste