838 - Wanneer bitterheid naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst burgerlijke onrust blijven veroorzaken
Woensdag 3 juli 2013, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, oorlogen en beroering verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuur over heel de aarde. Zeer weinig delen van de wereld zullen gevrijwaard blijven van oorlogen en geruchten van onenigheid.

Wanneer bitterheid de naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst burgerlijke onrust blijven veroorzaken, onchristelijke wetten zullen blijven toenemen, zodat moord en abortus, net zoals handelingen tegen de heilige sacramenten, in jullie landen zullen plaatsvinden. Velen zullen door dergelijke wetten tot zonde gebracht worden en zeer spoedig zal de pijn van de verduistering van de ziel zich laten voelen en weinigen zullen in staat zijn die te negeren.

Waarom, zo zullen zij vragen, is er zo’n vreemde atmosfeer waarin het vertrouwen in elkaar  verdwenen is? Waarom is het zo moeilijk om ons leven te leiden zoals Christus het voorgeschreven heeft, uit vrees om als dwaas bestempeld te worden? Het antwoord ligt in het feit dat jullie landen, stuk voor stuk, Mij niet alleen nogmaals veroordeeld hebben, maar bovendien de  zonde rechtsgeldig verklaren. Wanneer dat gebeurt maken Satan en zijn leger amok.

Zij zijn zeer machtig geworden en door al de liberale wetten, die zonde gedogen, worden zij waarlijk aanvaard en als resultaat daarvan zal er geen vrede meer zijn in de harten van de mensen. Het zal zijn alsof kinderen, gestolen van hun ouders en gevangen genomen, gevoed worden met lekkers om het feit te compenseren dat zij in gevangenschap verkeren. Maar al de geneugten die hun gegeven worden, zullen hun geen troost brengen. In  plaats daarvan zullen  deze kinderen zich rusteloos en leeg voelen en verlangen naar echte liefde, die alleen door de aanwezigheid van de ouders kan geboden worden.

Gods Tegenwoordigheid is nog steeds daar in jullie landen, maar omdat Ik, de Mensenzoon, snel weggestuurd word door de invoering van boosaardige wetten in jullie landen en weldra door jullie kerken, zullen jullie als verdwaalde wezen zijn zonder ergens jullie hoofd te kunnen neerleggen.

Zonder God is er geen vrede. Zonder Mij, Jezus Christus, Tegenwoordig door Mijn Leer, zullen jullie langzaam omkomen. Sta niet toe dat dergelijke wetten jullie toewijding aan  Mij doen ophouden, want vooral in deze tijd, meer nog dan in gelijk welke andere tijd, zal Ik tot jullie komen en jullie de troost geven waarnaar jullie hunkeren.

Ik bemin jullie. Ik huil omwille van jullie verlatenheid en Ik beloof jullie dat deze vervolging  kortstondig zal zijn.

Jullie Jezus