837 - Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en China en zij zullen beurtelings plaatsvinden
Woensdag 3 juli 2013, 13.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer heb Ik jouw tijd gemist en hoe blij ben Ik dat de geestelijke duisternis, die jou enkele dagen bedekt heeft, nu opgetrokken is. Je moet de allerheiligste Rozenkrans blijven bidden om jezelf te beschermen en alles zal wel zijn.

De aarde zal beven, zoals voorzegd, en een derde ervan zal verschroeien, als een onmiddellijk resultaat van de zonde van de mens. Gebed kan veel afzwakken van deze vlammen die zullen neerkomen op delen van de wereld, waar kwaadaardige wetten Mijn Vader vertoornen.

Zonde tegen de wetten van God zullen gedoogd worden zolang als diegenen Hem eren die de waarheid kennen en Gods Woord aanvaarden. Maar thans hebben de personen die jullie op gezaghebbende plaatsen gezet hebben, hun rug naar God gekeerd. Daarvoor zullen zij gestraft worden door ecologische plagen. De zuivering is het enige middel om de mensheid wakker te schudden, zo zullen zij berouw zoeken voor hun zielen. Andere middelen, hoewel zij bekering bewerken, zijn niet voldoende geweest. De mensen zullen een lange reeks van kastijdingen ondergaan als zij de afgodendienst blijven omarmen en elkaar vermoorden.

Gods tussenkomst is noodzakelijk. Zonder dat zouden jullie verloren zijn. Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en China en zij zullen beurtelings plaatsvinden. Extreme weersomstandigheden en plotse veranderingen in temperaturen zullen optreden gaande van koud tot zeer warm.  De seizoenen zullen niet langer zijn zoals vroeger. Overstromingen en zeestormen zullen in delen van de wereld voorkomen waar die tot nu toe nog nooit werden ervaren. In de staten waar boosaardige wetten tegen God goedgekeurd  werden, zullen aardbevingen hun landen schudden en zij die Mij kennen zullen weten waarom ze plaatsvinden.  

Wanneer de kastijdingen plaatsvinden, zal er een tweede vreselijke straf opduiken, die op de valse kerken zal neerkomen, die vrijwillig de waarheid blokkeren. Want zij zullen het meest lijden, omwille van de zielen die zij van Mij gestolen hebben.

Wanneer Ik meer over de profetieŽn bekendmaak, die in de Zegels vervat zijn, zullen de mensen de waarheid misschien erkennen. En terwijl God Liefde is en tegelijk rechtvaardig,  zullen zijn straffen over de mensheid neerstromen om haar te ontdoen van haar ijdelheid, ego en eigenliefde, zodat de mens waardig kan worden om Zijn Nieuw Paradijs binnen te gaan. Alleen diegenen die zuiver en nederig van hart zijn zullen dit geschenk ontvangen.

Jullie Jezus