836 - Moeder van Redding – Er werd niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te laten met waardigheid in de wereld binnen te komen
Woensdag 3 juli 2013, 12.57 u.

Mijn geliefde kind, wanneer je omwille van deze missie uitgestoten en geïsoleerd wordt, dan is het belangrijk te weten waarom dat zo is. Want wanneer jij dat weet, zal het voor jou gemakkelijker worden om zulke wreedheid te aanvaarden.

Toen Ik op het punt stond te bevallen, werd er niet één deur geopend om Mijn Zoon toe te laten met waardigheid in de wereld binnen te komen. Zoals elke deur werd dichtgesmeten voor het gelaat van God, die Zijn enige Zoon zond om de mensen van de zonde te verlossen, zo zal net hetzelfde gebeuren wanneer God nu de weg voorbereidt voor de Tweede Komst van Zijn Zoon.  

Terwijl God de wereld voorbereidt op deze grote dag, zullen met minachting tegen het Woord van God, opnieuw deuren gesloten worden. Jij, als boodschapper, zult hevige tegenstand blijven tegemoet treden. Velen zullen niet alleen hun deuren gesloten houden – dat zal slechts één belediging zijn – zij zullen verschrikkelijke schunnigheden uitschreeuwen en jou kwetsen, Mijn kind, omdat zij het Woord van God niet willen horen.

De geest van het kwaad zegeviert in deze beslissende tijd van de geschiedenis van de mensheid en zal zelfs de heiligsten onder Gods kinderen vermorzelen. Enkel de moedigsten zullen de geest van het kwaad weerstaan, die miljoenen zal besmetten, zodat zij de barmhartigheid van Mijn Zoon zullen verwerpen.  

Het zijn niet alleen de boodschappen die zullen gehaat worden, maar het is de vrees dat door de barmhartigheid van Mijn Zoon, meer zielen zullen gered worden uit de greep van de duivel. De duivel werkt en weeft zijn weg in de harten van veel zielen, en in het bijzonder van hen die dicht bij Mijn Zoon staan. Het zijn de toegewijde volgelingen, binnen Mijn Zoons Kerk, die het eerste doelwit zijn van de duivel, die in deze tijd de meesten van hen tegen Zijn Woord zal opzetten. 

Het ware Woord van Mijn Zoon, Jezus Christus, werd over de eeuwen heen afgezwakt en de inhoud van de heilige Bijbel wordt nu verloochend door velen, die zeggen Mijn Zoon te kennen. Onthoud dat de strijd voor zielen tegen de bedrieger, gestreden wordt door de engelen en heiligen in Mijn Vaders Koninkrijk. Jij, Mijn kind, zit er middenin vast en wordt daardoor een gemakkelijke prooi.

Het is omwille van de enorme omvang van deze missie en omdat jij een profeet bent – en geen zieneres – dat jij in afzondering zult werken en onder de mensen gehaat zal worden. Sta niet toe dat deze vervolging jou neerslachtig maakt of het gevoel geeft dat je niet sterk genoeg zult zijn, want dat kan niet zijn. Jij bent gezonden en je wordt beschermd en jij zult standhouden en het Woord van God, tot de laatste dag, blijven verkondigen. Dit werd voorzegd en wanneer de zielen van de wereld gered zijn en het nieuwe Koninkrijk – het Nieuw Paradijs – begint, zal dit lijden geen enkel belang meer hebben.

Wees blij en vrees niet. Ik, jouw geliefde Moeder, zal jou leiden en beschermen, zelfs in je donkerste uur, zodat het Licht van God elke dag jouw geest, lichaam en ziel zal vullen.

Ik houd van je, Mijn kind, en je moet weten dat je gezegend bent met de gave van volharding. Alles ligt nu in Gods handen. Je moet Hem te allen tijde vertrouwen. 

Jouw geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding