835 – Moeder van Redding: wat Ik als getuige zag kan nooit op papier neergeschreven worden, zo gemeen waren de wreedheden die Zijn Goddelijk Lichaam werden toegebracht
Maandag, 1 juli 2013, 16.43 u.

Mijn dochter, wanneer je lijdt voor  Mijn Zoon, mag je het uitschreeuwen van pijn omdat je nu eenmaal maar een mens bent. Toen Ik getuige was van de geseling van Mijn Zoon en dan van Zijn afschuwelijke kruisiging, was Ik buiten mezelf van smart. En terwijl Ik zag hoe Zijn deerniswekkend Lichaam doorstond wat geen enkel dier in een slachthuis zou kunnen verdragen, verflauwde Ik zo dikwijls van de hevige emotie dat Ik nauwelijks overeind kon blijven.

Hoe erg Hij leed zal nooit iemand weten, want wat Ik als getuige zag kan nooit op papier neergeschreven worden, zo gemeen waren de wreedheden die Zijn Goddelijk Lichaam werden toegebracht. Daarom is er zo weinig beschreven van de vernederende beledigingen die zij Hem aandeden, want dat zou zo schokkend zijn dat het Zijn heilige Naam zou ontwijden door het neer te schrijven.

Jij lijdt, Mijn kind, maar toch slechts een klein beetje van Zijn pijn. Je moet weten dat wanneer je lichamelijke pijn lijdt, dat Mijn Zoon alleen toelaat dat Zijn lijden zich manifesteert in diegenen die Hij heeft uitverkoren. Wanneer Hij het toelaat dan helpt Hem dat om de macht van het kwaad te trotseren, te overwinnen en te vernietigen door de gave van jouw vrije wil aan Mijn dierbare Zoon. Door zo te handelen wijd jij je ziel toe, evengoed als je lichaam, en dat is voor Hem een zeer bijzonder geschenk – een geschenk dat het Hem mogelijk maakt om anderen te redden.

Begrijp dus alstublieft dat wanneer Mijn Zoon jouw lijden vermeerdert en wanneer Hij echt in jou lijdt, dat dit een genade is die jij niet mag weigeren. Omhels ze. Je zult spoedig begrijpen hoe machtig deze is. Wanneer Mijn Zoon Zijn wonden toont in het lichaam van een uitverkoren ziel, dan brengt dat een vreselijke vervolging mee. Dat gebeurt wanneer de duivel in een zware en gewelddadige razernij aanvalt.

Eerst zul je bevreesd zijn maar nu je het begrijpt zal je het aanvaarden en jezelf gewoon beschermen door het bidden, minstens drie maal per dag, van de allerheiligste Rozenkrans.

Mijn kind, zorg er alstublieft voor dat angst je niet wegtrekt van dit werk, want dat is wat de duivel wil. Je moet standhouden, ondergaan en rustig blijven, wanneer de haat tegen jou toeneemt.

Die beproevingen zijn te verwachten bij een missie van deze omvang. Wees in vrede en weet dat al de engelen en heiligen met je zijn en je begeleiden.

Jouw geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding