834 - Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn Eigen Kerk, toch zal jullie enige misdaad zijn de Waarheid hoog te houden
Zondag 30 juni 2013, 23.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de duivel zal geen moment ophouden met zijn vervolging van hen die Mij liefhebben. Wanneer zielen dicht bij Mij zijn en hun liefde voor Mij groeit, zal Hij er altijd bij zijn en proberen om hen van Mij weg te trekken.

Wanneer jullie zielen redden door jullie gebeden, zal de duivel al zijn woede op jullie afreageren en jullie zullen je gekwetst voelen omdat jullie een mikpunt van kritiek zullen worden, vooral vanwege diegenen die jullie liefhebben. Jullie moeten gewoon raken aan die pijn en dat verdriet wanneer jullie Mij volgen en wanneer jullie Mijn Tussenkomst, door deze boodschappen, aanvaarden. Zij zullen een vreselijke geseling meebrengen, want deze boodschappen zullen verantwoordelijk zijn voor de redding van meer dan 7 miljard mensen.

Wanneer de duivel weet dat hij zielen aan Mij verliest, zal hij om het even welke middelen gebruiken die nodig zijn om twijfels te zaaien in de geesten van hen die Mij trouw blijven en vervolgens zal hij erge onenigheden opwekken onder Mijn volgelingen. Jullie moeten het werk van de duivel herkennen voor wat het is en beseffen dat hoe meer jullie vervolgd worden omdat jullie Mijn hand van barmhartigheid aannemen, des te meer jullie de waarheid volgen. Alleen het Woord van God, wanneer aanwezig gesteld in Zijn machtigste vorm – wanneer de Heilige Geest zichtbaar wordt onder groepen van Gods kinderen – zal door de duivel het krachtigst bestreden worden. Hij, Satan, is razend op deze missie. En voor jullie die twijfelen aan Mijn Woord, dat jullie in deze tijd gegeven wordt, weet dit.

Alleen Mijn Woord kan zo’n verontwaardiging opwekken, zelfs onder hen die in Mij geloven en Mijn Leer volgen. Niet één onder jullie is immuun tegen aanvallen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen de klappen krijgen van de uithalen vanwege boze tongen die tegen Mij gericht zijn. Jullie zullen bespuwd worden, uitgelachen en bespot. Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, toch zal jullie enige misdaad zijn de waarheid hoog te houden. Zij die het Woord van God hoog houden en weigeren van de waarheid af te wijken hebben altijd geleden onder de hand van diegenen die zichzelf naar voren schoven als de meest uitverkorenen onder Gods vertegenwoordigers, boven deze arme zielen die Mij waarlijk beminden. 

Er is een verschil tussen hen die zeggen dat zij beter geïnformeerd zijn en om die reden waardiger zijn in Mijn Naam over anderen te oordelen, en diegenen die Mij eenvoudigweg beminnen. Jullie kunnen enkel opstaan en jullie liefde voor Mij verklaren indien jullie Mijn voorbeeld volgen. Ik zou nooit zeggen dat de ene mens beter is dan de andere – want jullie zijn allen zondaars.  Toch zou Ik nooit diegenen aanvaarden die wellicht alles kennen wat over Mij te weten valt maar die met hun superioriteit over anderen te koop lopen. Zij die zeggen Mij te kennen maar een ander in Mijn Naam beledigen, kennen Mij in werkelijkheid helemaal niet.

De duivel vult de zielen met egoïsme, hoogmoed en boosheid. Zij zijn de drie karaktertrekken  waardoor jullie zullen weten dat hij in een ziel aanwezig is, wanneer hij probeert om andere zielen die de waarheid van God verkondigen, tot zwijgen te brengen. Hoe zeer zullen dergelijke zielen lijden, vooral nu, wanneer deze meest verwachte missie onder jullie tot leven komt. Ieder van jullie die Mijn oproep beantwoordt zal beledigingen en openlijke spot onder ogen moeten zien: zij zullen jullie de adem benemen – zo gemeen zullen de uitbarstingen van haat zijn. Ik wil dat jullie zouden begrijpen dat die haat niet tegen jullie gericht is, maar tegen Mij. Satan wil Mijn stem tot zwijgen brengen, nu zij zich uitdraagt om jullie te redden van zijn boosaardig plan, dat zorgvuldig georganiseerd werd en dat reeds gedurende zo’n lange tijd gepland werd. Er kan geen overwinning zijn voor het Beest, maar hij weet hoe Ik lijd wanneer hij zielen van Mij wegrukt. Sta niet toe dat deze bemoeienis jullie blind maakt voor de waarheid.

De waarheid zal jullie ziel redden en wanneer jullie de waarheid verspreiden, zal ze Mij meer zielen brengen. Op die wijze zal Ik het Beest verslaan. Jullie zullen tegen alle onheil beschermd worden, maar jullie zullen lijden onder de vernedering gemerkte dwazen te zijn. En dat alles omdat jullie Mij beminnen.

Jullie Jezus