833 - De wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden.
Zaterdag 29 juni 2013, 21.13 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die overstroomt uit de monden van hen die beweren heilige mensen te zijn en trouwe volgelingen van Mijn allerliefste Moeder. Weet dat de haat die tegenover jou zal betoond worden, erger zal zijn dan die tegen gelijk welke andere profeet die voor jou kwam. Ik zeg je dit niet om je angst aan te jagen, maar alleen opdat je dit feit zou aanvaarden en vervolgens de boosaardigheid negeren. Telkens wanneer de Tegenwoordigheid van God onder de mensen bekend gemaakt wordt, zal dat altijd een kwaadaardige reactie opleveren van het Beest, dat door anderen zal ijveren om het Woord van God te verloochenen.

Mijn dochter, de wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden. Het zal zeer verwarrend zijn en velen zullen de leugens niet zien die hen in de nieuwe gebeden zullen aangeboden worden. Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele wijze opgezegd worden, maar zij die de nieuwe vorm volgen, waarin Mijn werkelijke Tegenwoordigheid zal ontkend worden, zullen niet in staat zijn om het Offer aan God op te dragen zoals het moet.  Mijn dochter, deze ene openbaring zal ertoe leiden dat jij veracht wordt, maar je moet weten dat dit voorzegd werd. Aan Mijn volgelingen zal gezegd worden dat de Heilige Communie alle mensen betreft – van overal – verenigd als één man, om zo liefde aan elkaar te betonen. Langzaam maar zeker zal de Heilige Mis niet langer gaan om Mijn Heilig Offer. In plaats daarvan zal een ceremonie in het leven geroepen worden om eer te bewijzen aan de mens en jullie zullen misleid worden en getuigen zijn van een confrontatie voor Mijn heilige altaren en al de altaren in de wereld.

De dag waarop het dagelijks misoffer zal stoppen is niet meer veraf. Weet dat Ik kom om jullie hiervoor nu te waarschuwen, zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie van Mijn Tegenwoordigheid beroofd worden, zullen jullie leeg zijn van Mijn Geest en jullie zullen het moeilijk vinden om dicht bij Mij te blijven.

De woorden die zullen gebruikt worden om jullie te misleiden zullen de volgende zin bevatten “voor het heil van allen – voor de eenmaking van al Gods kinderen.” De Mis zal een nieuwe betekenis krijgen. Mijn dood op het kruis zal vergeten worden en al de redenen daarvoor zullen opnieuw gedefinieerd worden. Herinner jullie op die dag Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek. Indien jullie die vervanging aanvaarden zal Mijn Tegenwoordigheid verdwijnen. Ik zal met jullie zijn, maar jullie zullen geen deel hebben aan Mijn Lichaam.

Tot hen die niet geloven in het verderfelijke plan dat reeds gemaakt werd, om alle sporen van Mij weg te wissen, zeg Ik nu het volgende. Wanneer Ik weg ben, zullen jullie dan naar Mij zoeken? Wanneer Mijn Heilige Eucharistie verontreinigd wordt, zullen jullie verontschuldigingen opwerpen voor de verantwoordelijken? Of zullen jullie Mij volgen en naar de waarheid luisteren wanneer jullie door leugens omringd worden?

De keuze zal aan jullie zijn.

Jullie Jezus