832 - Mijn Gerechtigheid zal neerkomen op al diegenen die verhinderen dat het Heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt
Donderdag 27 juni 2013, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, sta niet toe dat Mijn openbaringen bij jou verdriet of angst veroorzaken. Jij wordt geleid en zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, herinner je dan alstublieft Mijn Woorden.

Mijn Vader beloofde bij monde van de profeten uit het verleden, dat Hij de laatste profeet zou zenden, de laatste boodschapper. Hoe beangstigend dit voor jou mag zijn of hoe benauwd dit jou ook maakt, weet dat door deze handeling het Laatste Verbond van God tot vervulling kan gebracht worden.

Ik zeg jullie nu: vrees diegenen onder jullie die het Woord van God beledigen. Sla jullie ogen neer en bedek ze met jullie handen, in het bijzonder diegenen onder jullie die in Mijn gelaat spuwen, omwille van deze, Mijn boodschappen van verzoening. Jullie zijn niet waardig in Mijn Tegenwoordigheid te staan. Jullie die nu met Mij spotten, zullen zich zorgen maken en blijven piekeren tot de Grote Dag, want door jullie schuld zullen voor Mij zielen verloren gegaan zijn waarnaar Ik zozeer verlang.

Jullie, Mijn gewijde dienaren, die grijnzen over Mijn tussenkomst in deze boodschappen, voor jullie zal de dag komen waarop Ik jullie het volgende zal vragen: hoeveel zielen hebben jullie Mij gegeven terwijl jullie zoveel tijd doorbrachten met het ontkennen van Mijn ware stem?  En hoeveel hebben jullie er van Mij weggetrokken door deze daden, waarover Ik jullie zal oordelen?

Diegenen onder jullie die godslasterlijk schreeuwen tegen de Heilige Geest, weet dat jullie voor de Grote Dag en als teken voor allen, zullen neergeslagen worden. Er zal geen woord meer over jullie lippen komen en door dat feit zal jullie kudde jullie herkennen, dezelfde kudde waaraan jullie vertelden deze boodschappen te negeren omdat zij niet van God zouden komen. Op die dag zullen jullie volgelingen de waarheid kennen en jullie zullen voor Mij neervallen. Ik verontschuldig Mij niet voor deze waarschuwing. Als jullie het Woord van de Heilige Geest onteren, zal Ik jullie van Mij afsnijden en er zullen vreselijke  kreten opstijgen bij jullie en bij al diegenen die jullie in de wildernis zullen meebrengen.

Mijn gerechtigheid zal neerkomen op al diegenen die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt. Zij zullen het zwaarst gestraft worden, want de pijn die zij zullen ervaren zal erger zijn dan van diegenen in het laagste niveau van het vagevuur. Jullie boosaardigheid schokt vele goede onschuldige zielen, die Mijn Kerk op aarde trouw zijn. Jullie wreedheid, die met de tijd zal geopenbaard worden, zal door velen gezien worden en dan zal jullie echte getrouwheid aan het Woord van God eindelijk getest worden. Dan zullen jullie op de Grote Dag voor Mij staan wanneer Ik kom om al Gods kinderen op te eisen – wanneer Ik kom om hen te bevrijden uit het ballingsoord en hen meeneem naar hun uiteindelijk huis van Liefde en Vrede in het Nieuw Tijdperk van Mijn Nieuw Paradijs. Dat zal gebeuren wanneer Hemel en aarde één zullen worden.

Jullie Verlosser

Jezus Christus