831 - Moeder van Redding – Breng mij jullie kinderen, zodat ik hen als een echte moeder van al Gods kinderen kan toewijden aan mijn Zoon
Woensdag 26 juni 2013, 16.50 u.

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder roep Ik jullie op om Mij jullie kinderen te brengen, zodat Ik hen als een echte moeder van al Gods kinderen kan toewijden aan Mijn Zoon, Jezus Christus.

Wanneer jullie je kinderen door Mij, de Moeder van Redding, toewijden aan Mijn Zoon, zal Ik hen aan Mijn Zoon aanbieden, zodat Hij hun zielen met grote genaden kan toerusten.

Jullie moeten nooit de Liefde vergeten die Mijn Zoon heeft voor al Gods kinderen. Ongeacht de leeftijd die zij hebben, wanneer jullie hen, door Mij, Zijn gezegende Moeder, aan Mijn Zoon toevertrouwen voor de heiliging van hun zielen, zullen jullie gebeden verhoord worden. Hierbij een kruistochtgebed voor jullie kinderen. Indien elke dag gebeden, zal het jullie kinderen dicht bij het barmhartig Hart van Jezus brengen.

Kruistochtgebed (111) - om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden

O lieve Moeder van Redding,

ik wijd mijn kinderen (naam van het kind/kinderen hier noemen) aan Uw Zoon toe, zodat Hij hun de vrede van de geest en de liefde van het hart kan schenken.

Alstublieft, bid dat mijn kinderen in de barmhartige armen van Uw Zoon mogen aanvaard worden en behoed hen voor onheil.

Help hen trouw te blijven aan het heilig Woord van God, vooral in tijden dat zij in de verleiding worden gebracht zich van Hem af te keren. Amen.

Mijn verzoek in jullie naam voor jullie geliefde kinderen, zal door Mijn Zoon aanvaard worden als een bijzonder geschenk voor Mij, Zijn Moeder, omdat Ik Mij verhef om Mijn belofte aan Mijn Zoon na te komen nu Mijn zending om de zielen van Gods verloren kinderen te helpen redden, in deze tijd begint. Mijn rol als Moeder van de verlossing is in alle ernst begonnen en door Mijn voorspraak om Gods barmhartigheid aan zondaars te verlenen, zullen  bijzondere genaden overvloedig gegeven worden aan al diegenen die zich op Mij beroepen.

Ga in vrede kinderen. Ik, jullie geliefde Moeder van Redding, zal altijd antwoorden op jullie roepstem, wanneer jullie om de redding van zielen verzoeken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding