830 – Zeer weinigen vinden vertroosting bij Mij. Ik wacht geduldig en toch komen zij niet tot Mij.
Dinsdag 25 juni 2013, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag vloeien Mijn tranen omdat het kronkelen van het kwaad, dat zich manifesteert in de harten van de mensen, nog toeneemt. Zij zijn zo verhard geworden dat hun harten van steen geen plaats meer laten voor Mij, Jezus Christus, om er troost in te vinden.

Mijn Hart trilt van droefheid nu, omwille van de Christenen die de waarheid en al wat Ik hun onderwezen heb, zijn afgevallen. Zeer weinigen vinden vertroosting bij Mij. Ik wacht geduldig en toch komen zij niet tot Mij. Zij hebben een muur opgetrokken die hen van Mij scheidt en bewijzen enkel lippendienst aan Mijn belofte om terug te komen. Hoe hebben zij vergeten wat Ik zei, wat Ik deed om hen te redden en wat Ik hun meedeelde in Mijn Vaders Boek, om de tijd te verwachten wanneer die naderbij komt.

Mijn arme, arme kinderen. Eerst moet Ik in hun harten liefde voor Mij opwekken indien zij troost en verlichting van pijn willen vinden in hun treurige en moeilijke beproevingen van dit leven. Zij moeten nu, in deze tijd, hun armen naar Mij uitstrekken en een beroep doen op Mij, indien Ik de overgang voor hen pijnloos moet maken.

Ik verlang er niet naar om Gods kinderen lijden op te leggen. Maar door de waarheid van Mijn Leer te verwerpen evenals de wetten die Mijn Vader heeft vastgelegd, zullen zij meegezogen worden in een verschrikkelijke strijd met de geest van het kwaad, nog voordat Mijn barmhartigheid hen in Mijn armen kan trekken wanneer Ik hen wil redden.

Hoe weinig vertrouwen in de Ene Ware God hebben zij in hun hart.  Hoe luchthartig zijn zij en hoe snel omhelzen ze onwaarheden om hun begeerte naar zonde te bevredigen. Hoe lichtgelovig zijn zij in het aanvaarden van leugens die hun levensstijl goed uitkomen om de zonde te rechtvaardigen.

Al wat aannemelijk is om de zonde met menselijk verstand te rechtvaardigen, vormt de enige weg waarvoor zij kiezen zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat zelf wensen. De waarheid is zo moeilijk door te slikken en zo zwaar om te verteren, omdat offers van het vlees nodig  zijn om ze te aanvaarden. De waarheid, indien en wanneer die aanvaard wordt, vergt grote moed en alleen diegenen die de gave van nederigheid bezitten kunnen haar ongedwongen omhelzen.

Zij die de waarheid van God oprecht zoeken worden dikwijls misleid door diegenen die beweren dat zij het Woord van God verkondigen. De enige plaats waar jullie de waarheid zullen vinden is in de allerheiligste Bijbel en in Mijn heilig Woord dat jullie in deze boodschappen ontvangen. Mijn boodschappen bevestigen het heilig Woord van God zoals dat is vastgelegd in Mijn Vaders Boek.

Het is niet gemakkelijk om Mij te beminnen want jullie kunnen slechts als een eenvoudig kind naar Mij toekomen. Jullie mooidoenerij die jullie in het dagelijks leven tentoon spreiden, moet achterwege blijven. Jullie kunnen alleen als een eenvoudig, vertrouwend kind naar Mij komen. Jullie moeten Mij te voet vallen en Mij vragen jullie te nemen, te vormen, te helpen om op het rechte pad naar de heiligheid te wandelen en Mij dan volledig te vertrouwen.

Eens jullie Mij alles hebben overgeleverd, zal Ik jullie optillen, jullie vrees wegnemen en jullie naar Mijn Koninkrijk dragen. Zelfs dan, met de Liefde van God in jullie ziel, zullen jullie dat pad als moeilijk ervaren. Maar het zal zijn alsof de spinnenwebben opgeruimd zijn, want eens de waarheid helder wordt zullen jullie geen andere weg nog willen bewandelen. Want dit is de enige weg die jullie naar het Paradijs zal leiden en dat is de route die jullie moeten nemen om tot Mij, Jezus Christus, te komen. Want Ik Ben de Weg.

Jullie Jezus