829 - Moeder van God – Jullie moeten trouw blijven aan wat mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk behalve in de zonde
Maandag 24 juni 2013, 14.18 u.

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Mijn kinderen, weten jullie niet dat Mijn Zoon vandaag de dag allen leidt die met een open hart naar Hem toekomen?

Om getuigenis af te leggen van de Heer, God, door Zijn enige Zoon, moeten jullie trouw blijven aan Zijn onderrichtingen. Zij werden in steen gekerfd en kunnen dus nooit veranderen. De waarheid kan nooit veranderen. Aan al Gods kinderen werd de waarheid gegeven, maar niet allen aanvaardden wie Hij was of waar Hij vandaan kwam. Zij die de waarheid wel aanvaarden die door de kruisiging van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, aan de mensheid gegeven werd, mogen nooit vergeten wat Hij jullie meedeelde.

Hij heeft jullie alles uitgelegd. Er is niets veranderd. Jullie moeten altijd waakzaam blijven, want jullie worden reeds misleid en weldra zullen velen onder jullie in dwaling verkeren.

Zonde is zonde. Zij mishaagt God, maar wordt vergeven wanneer berouw getoond wordt en wanneer jullie om vergeving vragen. De genaden van het Eeuwig Leven zijn bestemd voor al Gods kinderen, die hierom vragen. Aan elk kind van God zal, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, tijd geschonken worden en vervolgens een grote gave om hen aan de waarheid te herinneren. Op die wijze zal en kan het grootste deel van de wereldbevolking gered worden en zij zullen de gave van het leven in het Nieuw Paradijs verkrijgen.

Als zondaars moeten jullie door Mijn Zoon, om vergeving blijven vragen om in staat van genade te blijven. Jullie zonden kunnen niet vergeven worden, tenzij jullie Mijn Zoon vragen om de gave van verzoening.

Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk behalve in de zonde. God is Almachtig. God is Liefde. God is volmaakt. God, door Zijn Zoon, zou nooit in verleiding kunnen komen om te zondigen.

Ga in vrede, lieve kinderen, en eens jullie standvastig en trouw blijven aan de waarheid die alleen van God kan komen, zullen jullie een vervuld en prachtig leven leiden naar lichaam en ziel en in volmaakte harmonie met Mijn Zoon.

Jullie Moeder

Moeder van Redding