828 - De Waarheid zal jullie vrij maken. Leugens zullen jullie vernietigen
Zondag 23 juni 2013, 18.37

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer breekt Mijn Hart omwille van het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die binnen Mijn Kerk tot uiting komt. Tot hen zeg Ik het volgende: blijf en doe wat jullie moeten doen om Mij te dienen onder het dak van Mijn Kerk. Blijf vasthouden aan Mijn Leer. Aanvaard geen nieuwe en zogenaamde theologische uitleg, omtrent wie Ik ben, wat Ik voor de mensheid deed of hoe Ik zal weerkomen om al Gods kinderen op te eisen die Mijn barmhartigheid aannemen.  Vertrouw enkel op Mijn heilig Woord, dat jullie door Mijn apostelen gegeven werd en in de zeer heilige Bijbel. Om het even wat afwijkt van de heilige sacramenten of van wat jullie gezegd geweest is omtrent de nood tot verlossing - aanvaard dat niet.

Ik ben de waarheid. Jullie hebben de waarheid ontvangen. Alleen de waarheid kan jullie zielen redden van de verdoeming. De waarheid zal jullie vrij maken. Leugens zullen jullie vernietigen.

Ik beloof plechtig uitzonderlijke genaden aan ieder van jullie, Mijn geliefde gewijde dienaren, om door te zetten ondanks vervolging, wanneer jullie geloof tot het uiterste getest zal worden, indien jullie het volgende gebed bidden. 

Kruistochtgebed (110) - Voor priesters om trouw te blijven aan Uw heilig Woord

O mijn liefste Jezus, ik smeek U mij sterk en moedig te houden,

zodat ik de waarheid in Uw Allerheiligste Naam kan verdedigen.

Geef mij de genade die ik nodig heb – zo smeek ik U –

om te allen tijde getuigenis van Uw heilig Woord af te leggen.

Maak mij in staat de druk te weerstaan om onwaarheden te promoten,

wanneer ik in mijn hart weet dat deze U beledigen.

Help mij trouw te blijven aan Uw heilig Woord, tot de dag dat ik sterf.

Amen.

Ik wil aan Mijn gewijde dienaren nog een woord van waarschuwing geven.

Jullie moeten het geschenk van de verzoening verdedigen en inzien dat alleen zij die wroeging verlangen over hun zonden en die Mij, Jezus Christus erkennen als de sleutel tot hun redding, Mij in het Paradijs zullen vervoegen.

Jullie Jezus