827 - God de Vader: wanneer Mijn Zoon beschouwd wordt als een zondaar, weet dan dat dit de grootste godslastering is
Zondag 23 juni 2013, 18.18 u.

Mijn liefste dochter, hoe zouden ouders reageren indien zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet gingen? Zouden zij niet strijden tot het uiterste om hen te behoeden voor alle kwaad? Dat is precies waarom Ik nu in de wereld tussenbeide kom door Mijn Zoon op te dragen de waarheid mee te delen, om zo het leven van Mijn kinderen te redden.

Het zijn de kleine dingen in het leven die een grote impact hebben op wereldniveau. Een bij wier gedrag verandert, zodanig dat er geen pollen kunnen aangemaakt worden, zal een onmiddellijk effect hebben op het leven op aarde. Het is door de Kerk van Mijn Zoon op aarde dat het leven van de ziel kan in stand gehouden worden. Zonder de waarheid, kan Mijn Zoons Kerk het leven niet schragen. Indien dus leugens binnen de muren van de Kerk doordringen dan zal dat, zonder Mijn tussenkomst, invloed hebben op het leven van de ziel.

Wanneer de Kerk zich keert tegen Hem die Haar maakte, dan zal het leven vernietigd worden. Die besmetting zal een directe impact hebben op de hele wereld, met inbegrip van hen die niet geloven in een leven na de dood. Het zal zelfs mensen aantasten van andere religies die niet van Mij komen. Wanneer de leugens het mystieke Lichaam teisteren van Mijn Zoon, Jezus Christus, op aarde, zullen zij ziekte veroorzaken. Ziekte, indien niet aangepakt, zal leiden tot de dood. Daarom zal Ik, als God, de Vader van heel de Schepping, niet aan de kant blijven staan en Mijn vijanden toelaten de zielen van Mijn kinderen te vernietigen. 

Wanneer jullie met leugens geconfronteerd worden, zullen zij uit de mond gerold komen van bedriegers in een verward mengelmoes van nonsens. De leugens, die reeds begonnen zijn, worden ingekleed in een ogenschijnlijk nederig taalgebruik, maar verbergen de grootste leugens tegen de ware leer van de Kerk. Neem ze voor wat ze zijn - gezonden om jullie ertoe te brengen te zondigen. Wanneer Mijn Zoon beschouwd wordt als een zondaar, weet dan dit de grootste godslastering is, want dat is onmogelijk.

Ik zond Mijn Zoon, als een man in het vlees net zoals ieder van jullie, met één uitzondering. Hij werd geboren zonder zonde en daardoor niet in staat te zondigen. Eenieder die de waarheid gebruikt en haar vervolgens verdraait, om een nieuwe betekenis te geven aan de kruisiging van Mijn geliefde Zoon, is een leugenaar. Hij komt niet van Mij en is een vijand van Mijn Zoon.

Let nu op, Mijn kindertjes, hoe het Beest en de demonen die hij gestuurd heeft om jullie van Mij weg te trekken, tussen jullie rondzwerven. Jullie moeten sterk zijn. Jullie moeten altijd beseffen dat Mijn Zoon jullie de waarheid gegeven heeft toen Hij op de aarde rondging en toen Hij stierf voor jullie zonden. Hij offerde Zijn Lichaam om jullie te verlossen, maar Hij werd nooit een zondaar, want Hij is niet één van jullie.

Jullie moeten trouw blijven aan Mijn Woord en aan de Leer van Mijn Zoon. Indien jullie dat niet doen, dan zullen jullie in de bekoring gebracht worden om leugens te aanvaarden, die jullie niets anders dan eeuwig lijden zullen brengen.

Jullie geliefde Vader