825 – Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak.
Woensdag 19 juni 2013, 3.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn leger op aarde te vormen is op dit ogenblik vervuld. Als kleine mosterdzaadjes zullen zij zich rondstrooien en zij zullen groeien en zich overal verspreiden.

Mijn dochter, de fundering is het belangrijke deel. Zoals bij een baby, gevormd in de moederschoot, vraagt het tijd en zorgzame aandacht om het welzijn van het kind te verzekeren, dat voedsel krijgt van de placenta. Het zal langzaam groeien maar volkomen gaaf, totdat het ten slotte uit de schoot verdreven wordt en klaar zal zijn om het leven te leiden dat Mijn Vader ervoor heeft weggelegd.

De geboorte van Mijn restleger zal hetzelfde zijn. Het vraagt grote voorbereiding alvorens het klaar is om zijn plaats in de wereld in te nemen, maar zijn fundering is stevig en de zielen, die de bouwstenen zijn, zullen samensmelten als één geheel om een geweldig leger te vormen. Dan zal dit leger zich breed uitstrekken en overal groeien, plots en met zo’n kracht dat het moeilijk zal worden om er naast te kijken. Zij die deel uitmaken van Mijn restleger zullen verstoken zijn van eigenwaarde, trots of de noodzaak om te steunen op de wetenschappelijke verklaring van Mijn Woord, die van hen zal gevraagd worden om de waarheid van God te bewijzen.

Wetenschap is een geschenk van God, maar wetenschap kan het mysterie van God niet verklaren. Dus diegenen die de hulp nodig hebben van logische verklaringen, zoals hoe Ik contact heb met Gods kinderen op aarde op dit ogenblik, zullen teleurgesteld zijn. Geen enkel antwoord zal hen tevreden stellen.

Een van de grootste gaven aan de mens is de liefde. Liefde kan niet wetenschappelijk uitgelegd of bewezen worden, want zij komt van de Geest van God. Zij is in jullie allen aanwezig. Jullie voelen haar. Zij is de schakel die de mensheid samenhoudt en die door de macht van het kwaad niet kan ondermijnd worden.

Ik ben Liefde. Ik ben God. Zij zijn één en dezelfde zaak. Zonder liefde zouden jullie nooit het leven kunnen hebben. Liefde zal jullie verenigen, jullie sterk houden, jullie samenhouden. Liefde zal jullie helpen om zielen naar Mij te brengen.

Jullie Jezus