824 - God is aanwezig in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of het geloof van hun ouders
Zaterdag 15 juni 2013, 23.44 u.

Ik Ben jullie geliefde Jezus, die werkt doorheen jouw ziel. Zelfs wanneer je Mij negeert, Ben Ik hier. Ik werk doorheen jouw ziel, want je hebt haar gegeven aan Mij en daarom zul je altijd voor Mij en met Mij lijden.  

Vandaag, Mijn dochter, doe Ik een oproep tot al diegenen die zeggen niet in God te geloven. Indien jullie niet in God geloven, moet Ik jullie nu uitleggen hoe jullie weten dat God echt bestaat. God is aanwezig in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of het geloof van hun ouders. God brengt met elke levensvorm een gewaarwording mee van ontzag en wonder, die nooit zal nalaten om in elke ziel een gevoel van intense liefde op te wekken voor andere scheppingen van God.

Ieder van jullie is een schepping van God. Dat is een feit. Sommigen onder jullie zijn geboren met een grote schoonheid. Sommigen zijn geboren met gebreken. Anderen zijn geboren met vreselijke onvolmaaktheden. Toch zijn allen geboren omdat God het toestaat.

Velen onder jullie zullen het verhinderen van leven in Gods kinderen die onvolmaakt zijn,  rechtvaardigen. Sommigen onder jullie zullen kinderen van God in de moederschoot vermoorden en het dan rechtvaardigen, en dat in de meeste gevallen om egoïstische redenen. Daarvoor zullen jullie veroordeeld worden, tenzij jullie Mij om vergeving vragen. Jullie zullen vergeven worden, maar enkel indien jullie oprecht vergeving vragen voor wat jullie gedaan hebben om Mijn Vader te lasteren.

Sommigen onder jullie zijn geboren met onvolmaaktheden, die in jullie leven een trauma veroorzaken. Hoe hard dit ook mag lijken, dit lijden werd jullie gegeven om anderen te redden, die anders zouden ophouden te bestaan. Zie, die zielen die Mijn Vader onteren en die nooit om vergeving zullen vragen voor hun zonden zullen hun einde vinden in het vuur van de hel, en dat voor alle eeuwigheid. Jullie lijden zal helpen om hen te redden, daar zij zichzelf niet kunnen of willen redden. Jullie hebben dit lijden gekozen voor jullie geboren werden. Jullie mogen dit nu aanvaarden of misschien later, maar jullie zijn veilig in Mijn Koninkrijk want hemelse glorie zal voor eeuwig jullie deel zijn.

Jullie Jezus