822 - God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken aan dagelijkse zaken of tijd door te brengen met familie en vrienden
Vrijdag 14 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens begint te geloven in zijn onoverwinnelijkheid, is hij verloren.

Veel mensen, die niet aanvaarden dat het leven op aarde slechts een klein deeltje uitmaakt van hun geestelijke reis op weg naar Mijn Koninkrijk, verliezen zoveel kostbare tijd. De tijd waarnaar Ik verwijs is die welke jullie door God gegeven wordt, waarin jullie moeten leven overeenkomstig Zijn geboden, indien jullie het Eeuwig Leven willen bekomen. Indien jullie God niet erkennen, dan snijden jullie jezelf van Hem af. Als jullie dat doen, zal jullie een kort leven beschoren zijn, en dus zal in plaats van de gave van Eeuwig Leven jullie leven eindigen wanneer jullie in deze (tijd) sterven. Jullie moeten de tijd die jullie in dit leven gegeven wordt niet verspillen door nutteloze dingen na te jagen, die met de tijd niets anders dan stof zullen zijn.

God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken aan dagelijkse zaken of tijd door te brengen met familie en vrienden. Het wil niet zeggen, dat wanneer jullie genieten van de vruchten van het leven op aarde, jullie de wegen van de Heer niet kunnen aanhangen. Dat kunnen jullie wel.

Mijn dochter, Ik wil laten weten dat er veel verwarring heerst omtrent Mijn wensen voor de mensheid wanneer Ik verlang dat zij Mijn Leer volgen.

Lachen is goed. Gezelschap is belangrijk. Genieten van een vervuld leven is goed, eens jullie nederigheid en eer betonen tegenover God en Hem dan danken voor zelfs het kleinste genoegen. Welke gaven jullie in dit leven ook ontvangen voor het welzijn van anderen, zij kunnen enkel van God komen. Hoe jullie deze gaven gebruiken zal belangrijk zijn voor de redding van jullie ziel, wanneer de gaven waarmee God jullie voorzien heeft met anderen gedeeld worden. Aan sommigen werden grote talenten geschonken, maar alle zielen hebben gaven meegekregen bij de geboorte. Zij zijn bedoeld om jullie te helpen om anderen te helpen. Zij die geboren werden met het talent voor zakendoen, hebben de verplichting ervoor te zorgen dat dit ten goede gebruikt wordt voor het welzijn van anderen. Anderen zullen hun gaven gebruiken om voor hun naaste te zorgen en vreugde te brengen in het leven van andere mensen. En dan zijn er de zielen die lijden. Hun lijden is ook een gave, want zij zullen de zielen van anderen helpen redden en daardoor de grootste gave van alle verwerven - Eeuwig Leven.

Het leven is door God gegeven met een bedoeling. Namelijk om God glorie te geven en Zijn kinderen aan te moedigen zich uiteindelijk met Hem te verenigen, wanneer het leven zal veranderen. Gods kinderen worden voorbereid op deze verandering, wanneer eindelijk het glorierijke Eeuwige Leven dat beloofd werd aan Adam en Eva, het hunne zal worden.

Het is belangrijk dat jullie trachten om evenveel liefde en medelijden tegenover elkaar te betonen zoals jullie zouden verwachten door Mij behandeld te worden, wanneer Ik kom om te oordelen. Elke dag moeten jullie jezelf afvragen, bij elke daad die jullie stellen: zou dit God behagen? Doe ik voldoende om Gods geboden te volgen? Verbreek ik Gods wetten, en zo ja, wat zullen daarvan de gevolgen zijn?

Negeer de noden van anderen en jullie noden zullen genegeerd worden. Kwets gelijk welk kind van God met voorbedachten rade en jullie zullen lijden. Dood  één van Gods kinderen en jullie zullen geen leven hebben. Het leven op aarde, hoewel het veel liefde, hoop en vreugde kan schenken, zit vol beproevingen. Elke beproeving moet onder ogen worden gezien en jullie moeten aanvaarden dat het een deel is van Gods plan in de zuivering van Zijn kinderen.

Wanneer jullie leven zonder God te erkennen, leven jullie naar jullie eigen verlangens. Wanneer jullie geen rekening houden met maatstaven die door God zijn uitgevaardigd, zullen jullie je weg verliezen. Indien jullie zo ver afdwalen dat jullie je weg terug niet meer vinden, dan moeten jullie bidden om Gods genade om jullie te helpen.

Elk afzonderlijk verzoek aan God, voor het welzijn van jullie ziel en voor de noden van hen die jullie beminnen, wordt altijd beantwoord.

Jullie Jezus