819 - Wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het schallen van de bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen en alles zal stil zijn
Zondag 9 juni 2013, 23.15 u.

Mijn geliefde dochter, de fysieke pijn die jij momenteel doorstaat, dient om zielen te redden, die zo ver van Mij verwijderd zijn, dat indien jij dit als een slachtofferziel niet aan Mij zou offeren, zij voor altijd voor Mij verloren zouden zijn. Herinner je altijd hoezeer het Mij kwetst en Mijn Hart breekt wanneer Ik slecht één ziel verlies.

Mijn Liefde voor de mensheid blijft ongeschonden, want niets zou Mij ooit kunnen tegenhouden elke kostbare ziel lief te hebben. Ik bemin hen zozeer dat de gaven die Ik jou geschonken heb, Mijn dochter, om al Gods kinderen te zien op de manier zoals Hij ze ziet, met een zuiverheid van hart, nooit eindigen. Dat is de reden waarom jij zoveel lijdt, Mijn kleintje. Het is niet omwille van hen wier woede jou beledigen, maar het is omwille van die zielen die in verschrikkelijke duisternis verkeren en wier lot jou beangstigt, dat jij deze nieuwe fysieke kwellingen verduurt.

Begrijp alstublieft dat wanneer jij ongeduldig wordt en angstig, omwille van deze pijnlijke beproevingen, deze echter niets zijn in vergelijking met het intense lijden dat die zielen tegemoet gaan die door het Beest zullen gegrepen worden. Het zal van geen betekenis zijn in vergelijking met de zielen die de pijnen van het vagevuur moeten ondergaan. Hoe weinig zal dit te betekenen hebben voor jou wanneer je ziet hoe Ik deze zielen zal wegtrekken die anders niet in staat zouden zijn zichzelf te redden uit de kwaadaardige greep van het Beest.

Mijn dochter, ongeacht hoe pijnlijk dit lijden is, het zal van geen belang zijn wanneer Ik Gods kinderen verenig, wanneer het zeer Glorierijke Paradijs op de Grote Dag zal neerdalen. Wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het schallen van de bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen en alles zal dan stil worden voor het geluid van de engelen, wier gezang elke ziel zal bereiken voor het laatste ogenblik.  Dat zal het laatste uur zijn wanneer Ik kom om de levenden en de doden te oordelen.

Jullie Jezus