818 - De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God
Zaterdag 8 juni 2013, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid steeds dieper in zonde wegzinkt, blijven zij zoeken naar materiële dingen, waarvan zij geloven dat die de ruwe pijn zullen bevredigen die zij inwendig voelen, want niets kan hun vertroosting schenken wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. Geen enkel ogenblik denken zij aan Mij, zo zeer zijn zij in beslag genomen door het najagen van wereldse goederen – nutteloze dingen – die hun niets te bieden hebben, alleen maar een verlangen naar steeds meer.

Dan zijn er diegenen wier liefde voor wereldse aantrekkelijkheden tot gevolg heeft dat zij onverzadigbaar worden. Zij zoeken naar grotere bezittingen waarvan zij geloven dat zij meer waarde hebben. Ten slotte bouwen zij een heiligdom voor zichzelf. Dat gebeurt wanneer zij de wanhoop nabij zijn, want hoe meer weelde en luxe zij verwerven, hoe verwarder en meer afgeleid zij worden. Zij zullen interesse verliezen in andere mensen en spoedig zullen zij geïsoleerd geraken, terwijl zij gevangen raken in een spinnenweb, gesponnen door de geest van het kwaad om hen in de val te laten lopen en hun zielen te verwoesten.

De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom scheidt hen van God. Jullie eigenliefde voor bezittingen verwoest jullie liefde voor jullie naaste. Jullie zullen zelfzuchtig worden tot op het punt dat de tegenspoed van  anderen jullie niet meer kan schelen. Zo zijn jullie niet langer gehoorzaam aan het Woord van God.

Jullie moeten jullie jacht op rijkdom stopzetten. Dan zullen jullie zuiverder van hart worden. Maar geef deze slinkse zonde de kans jullie geest te verduisteren en jullie zullen nooit zuiver van ziel zijn en bijgevolg ongeschikt om voor Mijn Aangezicht te komen. Zij die arm zijn hebben minder dat hen verleidt om zichzelf van Mij los te maken. Zij die rijk zijn, zijn arm in die zin dat zij veel te leren hebben alvorens zij zichzelf in Mijn ogen kunnen vernederen.

Wanneer zullen jullie leren dat wanneer de mens wereldse genoegens verkiest boven Mij, hij niet in staat zal zijn om zijn ziel voor te bereiden om Mijn Nieuw Paradijs binnen te gaan?

Jullie Jezus