817 – Ik zal wonderen verrichten over de hele wereld om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het Ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst
Vrijdag 7 juni 2013, 23.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die de Waarheid kennen en die de profetieën aanvaarden die vervat zijn in Mijn Vaders Boek, moeten erkennen dat Hij de wereld de grootste Barmhartigheid verleend heeft.

Nu de tijd voor Mijn Tweede Komst nadert, moeten zij die Mijn Stem herkennen en die naar Mij luisteren, hun tijd besteden om te verzekeren dat zij Mijn Woord verspreiden en bidden voor de redding van al hun broeders en zusters.

Mijn geliefde leerlingen, Mijn Genaden worden over jullie uitgestort en jullie moeten blijven vertrouwen wanneer jullie anderen helpen in de voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Zelfs wanneer zij gemeenheden naar jullie uitkramen, blijf kalm. Deze Missie zal de meest belasterde zijn sinds Mijn Kruisiging, maar weet dat het de Missie is die miljarden zielen zal redden.

Dit is Mijn tijd. Het is de tijd die Mijn geliefde Vader Mij heeft toebedeeld zoals overeengekomen. Het is de tijd voor Mijn Rijk wanneer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde als één zullen versmelten. Zoals de Wil van Mijn Vader in de Hemel geschiedt, zo zal het ook op Aarde gebeuren. Allen zullen één worden. Haat, lijden en de macht van het kwaad zullen ophouden te bestaan. Elke inspanning die jullie nu maken om jullie eigen zielen in veiligheid te brengen en jullie gebeden om anderen te redden, zullen het waard zijn, om het even hoe moeilijk het is. Laat ze naar jullie brullen, jullie kwellen, mishandelen, jullie leugenaars noemen en wreed behandelen. Hoe meer jullie zullen lijden, hoe meer zielen jullie naar Mij zullen brengen.

Ik heb dit pad gehakt en het wordt bewaakt door alle engelen in de Hemel. Elke kwade geest zal verdeeldheid veroorzaken, hindernissen opwerpen en trachten jullie te verhinderen naar Mij te wandelen, maar dat zal nutteloos zijn. Zij kunnen niet verhinderen dat Ik Mijn hand naar jullie uitstrek noch jullie dichterbij trek. Jullie zullen met miljarden zijn. Zij die nu weigeren om zich voor te bereiden, zullen dat mettertijd doen. Jullie mogen hen niet toestaan jullie af te remmen, want de tijd is kort.

Aan elk van jullie in Mijn Restleger zullen bijzondere genaden geschonken worden en Ik zal wonderen verrichten over de hele wereld om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het Ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Jullie Jezus