815 – Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene wereld religie.
Woensdag 5 juni 2013, 17.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk hebben meer van Mijn gewijde dienaars Mijn oproep beantwoord, alhoewel zij door dat te doen voor een zeer eenzame reis staan.

Hun plicht gaat uit naar hun oversten, want Ik heb aan Mijn Kerk op aarde het gezag verleend zich te laten gelden over al Gods kinderen. Mijn gewijde dienaars moeten zich houden aan alle instructies die hun door Mijn Kerk gegeven worden, tot op de dag dat Mijn sacramenten veranderd worden. Vanaf dat ogenblik moeten zij Mij gehoorzamen.

Tot diegene van Mijn gewijde dienaars die geen geloof hechten aan de voorzegde profetieën dat Mijn Kerk op aarde van binnenuit zal vernietigd worden: jullie moeten bidden opdat Ik jullie in sterkte kan bewaren en trouw aan Mijn Leer, totdat de dag van duisternis elke aanwezigheid van Mij in de heilige tabernakels de wereld rond zal wegvagen. Want wanneer dat gebeurt zullen jullie alleen nog verplichtingen hebben tegenover Mij, Jezus Christus.

Laat jullie hart zich geen zorgen maken, want eens jullie uitsluitend de waarheid van Mijn Leer verkondigen en de sacramenten toedienen zoals jullie dat werd aangeleerd, ligt daarin jullie reddende genade. Indien en wanneer jullie opdracht krijgen om de waarheid van Mijn Kerk op aarde te verwerpen, dan is dat het ogenblik waarop jullie moeten onderscheiden.

Die dag is nog niet gekomen, maar wanneer jullie door personen in jullie hoogste rangen gevraagd worden om de Heilige Eucharistie opzij te schuiven, dan zullen jullie weten dat de waarheid jullie gegeven werd.

Wanneer men jullie, voordat die dag aanbreekt, verzoekt om bepaalde leerstellingen te aanvaarden, waarvan jullie in je hart weten dat die nooit door Mij zouden goedgekeurd worden, dan zullen jullie de ontzettende realiteit beseffen van de afbraak die de Kerk tegemoet ziet.

Alleen de dapperen en de moedigen onder jullie, die zullen opkomen voor de waarheid wanneer zij jullie trachten te overhalen om heidense leugens te aanvaarden, zullen Mij trouw blijven. Jullie zullen voortgaan met de bediening van de Sacramenten van Doopsel, Heilige Communie, Biecht, Vormsel, Huwelijk en Heilig Oliesel.

Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene wereld religie. Op dat ogenblik zullen jullie in tweeën verdeeld worden: zij die de waarheid volgen en zij die wetten zullen erkennen die naar slechts één ding leiden, de bewieroking van valse goden en het goedpraten van zonden.

Velen van jullie zullen Mij niet langer eren. Indien jullie Mij niet trouw blijven en Mijn kudde voeden met leugens, dan zullen velen voor Mij verloren zijn. Toch, wanneer deze zielen beseffen dat zij misleid werden, dan zal Ik hun grote barmhartigheid tonen. Jullie echter, terwijl jullie opgeleid werden om Mijn Leer te begrijpen, Mijn heilig Woord te eren en de allerheiligste sacramenten toe te dienen, jullie zullen Mij verraden.

Jullie Jezus