814 – Mijn Weg is zeer eenvoudig.  Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg jullie willen, maar jullie moeten Mij eren in Mijn christelijke kerken.
Dinsdag 4 juni 2013, 23.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen dit moeilijke pad van de waarheid geestdriftig beklimmen, net zoals het was op de weg naar de Calvarieberg.

Dit is een uitdagende reis, bezaaid met vele hindernissen. De meeste mensen zullen deze beklimming pijnlijk vinden terwijl zij vele ervaringen opdoen, inbegrepen het feit dat jullie veracht zullen worden omdat jullie Mij volgen. Anderen zullen trachten jullie tegen te houden met gebruikmaking van elk mogelijk argument om jullie terug te trekken, zodat jullie zich van Mij zullen verwijderen. Nog anderen zullen vreselijke zaken uitkramen en jullie ervan beschuldigen, geen soldaten van Christus te zijn maar werktuigen van Satan.

Dan zal aan diegenen onder jullie die priesters en dienaars zijn, bevel gegeven worden om Mij alleen te laten bij die laatste beklimming naar de top. Deze beklimming is symbolisch voor de kruisweg.

Allen die Mij volgen om te helpen opdat de waarheid van Mijn Leer zou herontdekt worden in de wereld van vandaag – waarin mensen blinddoeken dragen en geen onderscheid kunnen maken tussen feit en fictie – zullen een andere vorm van wreedheid te verduren krijgen. Zij, Mijn geliefde volgelingen, zullen gekweld worden met beschuldigingen dat zij tot een sekte behoren. Die bijzondere belediging suggereert dat zij misleid zijn en niet goed bij zinnen. Jullie moeten zich realiseren dat dit soort beschuldiging bedoeld is om twijfel in jullie geest te veroorzaken.

Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg die jullie willen. Maar jullie moeten Mij eren in Mijn christelijke Kerken, overal, want Ik heb geen andere huizen op aarde. Sekten gebruiken andere huizen buiten Mijn Kerk. Wanneer jullie gevraagd wordt om Mijn Kerk te verlaten, dan verschilt dat niet met de tijd waarin Mijn apostelen, tijdens Mijn tijd op aarde, verzocht werden om hetzelfde te doen.

Let niet op de beschimpingen en de bespottingen en negeer diegenen die Mijn Leer gebruiken en verdraaien zodat zij Mijn boodschappen die vandaag gegeven worden, kunnen hekelen.

Hou het hoofd omhoog en marcheer verder met vertrouwen, want deze strijd zal het kwaad en de leugens overwinnen, die ingebracht zijn door de misleider die een vreselijke duisternis uitgiet over onschuldige mensen die niet kunnen zien wat er gebeurt.

Zij die vinden dat zij noch de kracht noch de moed hebben om voort te gaan, alstublieft, vrees niet want Ik zal jullie bijzondere genaden schenken indien jullie dit Kruistochtgebed (108) bidden – Beklimming van de Calvarieberg

Jezus, help mij om de moed, de dapperheid en de standvastigheid te vinden om op te staan en meegerekend te worden, zodat ik Uw restleger kan vervoegen en dezelfde Calvarieberg kan beklimmen die U hebt moeten doorstaan voor mijn zonden.

Geef mij de kracht om Uw kruis te dragen en Uw last, opdat ik U kan helpen om zielen te redden.

Bevrijd mij van mijn zwakheid.

Verdrijf mijn vreesachtigheid.

Vernietig mijn twijfels.

Open mijn ogen voor de waarheid.

Help mij en al diegenen die de oproep beantwoorden om Uw kruis te dragen, om U te volgen met een vurig en nederig hart en dat door mijn voorbeeld anderen de moed vinden om hetzelfde te doen. Amen.

Jullie geliefde Jezus