813 – Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren
Maandag 3 juni 2013, 21.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de geseling die Ik momenteel onderga is niet alleen een gevolg van het aanstaande verraad jegens Mij binnen Mijn eigen Kerk maar heeft ook te maken met de valse, heidense afgoden die Mij vandaag in de wereld vervangen.

Het heidendom groeit zeer snel en wordt omhelsd als een nieuwe, alledaagse cultuur, een alternatief voor het geloof in de ene, ware God. Het neemt vele vormen aan. En zeer belangrijk: het zal worden voorgesteld als onschadelijk vermaak voor diegenen die in het rond ploeteren in new age-praktijken en als een gewichtig onderdeel van persoonlijke ontwikkeling – een vorm van humanisme en eigenliefde.

Dit wereldwijde heidendom was voorzegd voor de eindtijd en veel mensen kunnen het niet beoordelen voor wat het is. Het is een liefde voor zichzelf en voor valse goden waarop velen hun vertrouwen hebben gesteld omwille van de zogenaamde magische voordelen die zij te bieden hebben, althans dat geloven zij.

Velen die uit zijn op allerlei verstrooiingen om de leegheid in hun ziel te vullen, doen dat door de bewieroking van Boeddhabeelden, die een centrale plaats innemen in hun leven, in hun huizen, in hun arbeidsplaatsen. Zij worden in slaap gewiegd door gewaarwordingen van geestelijke rust wanneer zij new age-heidendom in praktijk brengen zoals yoga, reiki en zogenaamde meditatie. Spoedig daarna zullen zij aangetrokken worden door een vurig  verlangen en zullen zij voortgaan te geloven in alle valse beloften die gedaan worden door diegenen die deze gruwel in praktijk brengen. Want dat is waarom het hier gaat: een verschijningsvorm van het occulte dat vele miljoenen zielen blind maakt voor de waarheid van God.

Welk beginsel ook, new age of een ander, jullie een grote geestelijke vertroosting belooft en bedoeld is om jullie tot egoïstische standpunten aan te zetten, weet daarvan dat zoiets nooit van God komt. Elke leer die voorschrijft dat jullie dergelijke beelden moeten eren, die niet van God zijn, of die jullie vragen om deel te nemen aan praktijken die het occulte impliceren, moeten ten koste van alles vermeden worden. Weten jullie niet wat deze aanrichten in jullie ziel, jullie geest en jullie lichaam? Zij vernietigen ze. Vele zielen worden besmet door deze praktijken die de deur naar jullie ziel openstellen en aan Satan en zijn demonen toestaan jullie te verslinden. Vergis jullie niet: dit zijn krachtige praktijken in die zin dat zij boze geesten aantrekken. Het gebruik van tarotkaarten, yoga, reiki en sommige vormen van meditatie, die te maken hebben met heidense praktijken, zullen jullie aantasten. Na verloop van tijd kunnen jullie ziek worden en vol duistere wanhoop wanneer de geesten van het kwaad, aan wie nauwelijks te ontsnappen valt, in jullie leven binnenkomen

Dat zijn de tekenen van satanische invloeden in de wereld en veel demonen komen vermomd als engelen van het licht. Dat is waarom diegenen die geobsedeerd worden door kaartspel  met engelen en die geloven in zogenaamde opgestegen meesters binnen die engelencultuur, in feite de geest van het kwaad omhelzen die als onschadelijk vertier wordt aangeboden.

De andere vorm van heidendom ligt in de praktijk van het atheïsme. Diegenen onder jullie die trots zijn op hun atheïsme en die wellicht goede levens in de praktijk brengen waarin jullie vriendelijk en liefhebbend zijn tegenover anderen en jullie buren met achting behandelen, weet dat het Koninkrijk van de Hemel niet voor jullie is. Ik kan jullie nooit aanvaarden in Mijn Koninkrijk wanneer jullie eens je laatste adem uitblazen, hoezeer dat Mijn Hart ook zal breken. Indien jullie Mij niet smeken jullie te aanvaarden en wel voordat jullie sterven, kan Ik jullie niet helpen want Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil. Wie jullie ook moge vertellen dat atheïsme er niet toe doet, is een leugenaar. De waarheid is dat alleen diegenen in Mijn Koninkrijk kunnen binnengaan die Mij aanvaarden en die God erkennen.

Zo velen van jullie die zo’n verwarde levens leiden en geloven dat alles wel in orde komt, hebben veel te leren. Daarom heeft Mijn Vader toegestaan dat de Waarschuwing plaatsvindt want zonder dat zouden vele zielen recht in de vuren van de hel storten.

Wees dankbaar dat de waarheid aan jullie gegeven is, want zeer weinige van Mijn aangestelde dienaars preken over de gevaren van de zondige levens die jullie vandaag leven en de vreselijke gevolgen die zij zullen meebrengen.

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren. Jullie atheïsme zal jullie van Mij scheiden. Alleen berouw kan jullie redden. Luister en aanvaard de waarheid, hoe onaangenaam jullie die ook vinden, en aan jullie zal dan de gave van Eeuwig Leven geschonken worden – een leven waarnaar jullie nu terecht hunkeren maar dat nooit van jullie zal zijn indien jullie voortgaan valse goden te verafgoden en Mij, Jezus Christus, te verwerpen. De keuze is alleen aan jullie. Niemand anders kan deze keuze maken, want God heeft jullie de vrije wil gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad en Hij zal die nooit van jullie wegnemen, zelfs niet wanneer jullie het verkeerde pad kiezen.

Jullie Jezus