812 - Ik Ben tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de akte van transsubstantiatie
Zondag 2 juni 2013, 22.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen herinneren aan de waarheid van Mijn belofte om aan de mensheid de gave te schenken van de Heilige Eucharistie.

Ik moet jullie herinneren aan de kracht van de Allerheiligste Eucharistie en het feit dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die werkelijk aanwezig is. Ik heb Mijn Lichaam overgeleverd om jullie te redden van de eeuwige verdoeming. Ik gaf jullie Mijn Lichaam zodat Ik in jullie ziel zou kunnen blijven.

Ik ben tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de akte van transsubstantiatie. Ik heb dat zeer duidelijk tijdens het Laatste Avondmaal aan Mijn apostelen uitgelegd. Waarom aanvaarden dan zo velen onder jullie deze grote gave niet die jullie gegeven werd tegen zo’n grote prijs. Dit is Mijn gave aan jullie, Mijn Lichaam en Bloed zullen jullie ziel sterken. Mijn goddelijke Tegenwoordigheid steunt jullie ziel en voorziet allen die Mijn Heilige Eucharistie aannemen met een bijzondere genade, die jullie dichter bij Mij zal brengen.

Wanneer jullie Mij gezelschap houden tijdens de Eucharistische Aanbidding, zal Ik over jullie de grootste geschenken uitstorten. Spoedig zullen jullie het moeilijk vinden om jullie van Mij los te rukken en Ik zal jullie meer nabij worden. Jullie hart zal met Mijn Heilig Hart verstrengeld worden.

Jullie mogen de kracht van Mijn Heilige Eucharistie nooit vergeten, want zij bewaart het Licht van Mijn Tegenwoordigheid in de wereld. Zonder Mijn werkelijke Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, zouden jullie verloren zijn en jullie zouden niet in staat van genade kunnen blijven.

Wanneer jullie verstoken blijven van Mijn Lichaam, zullen jullie je beginnen leeg voelen. Jullie zullen van Mij gescheiden zijn en hoewel jullie Mij nog steeds mogen liefhebben, zullen jullie moeten worstelen om in vereniging met Mij te blijven.

Jullie Jezus