811 – God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder, liefdevol en toch standvastig in  Zijn onderricht aan de mensheid.
Vrijdag, 31 mei 2013, 16.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de weg waarlangs Ik Mijzelf laat zien aan Gods kinderen op deze aarde, bestaat uit slechts één bron en dat is de Heilige Geest. Op geen enkele andere wijze kan Ik Mijzelf aan hen bekend maken.

Zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest kan Mijn stem niet gehoord worden. Indien dus de Heilige Geest neerdaalt op een uitverkoren ziel dan kan Mijn stem hoorbaar gemaakt worden. Maar let op. De Heilige Geest kan alleen verblijven in zielen die luisteren en gewoon doorgeven wat hun is meegedeeld.

De Heilige Geest kan wel mensen inspireren om Gods Woord te spreken, maar die zielen mogen daar niet van afwijken. Welke persoon ook schrijft, meedeelt, spreekt en zegt dat hij het Woord van God vertegenwoordigt, hem geschonken door de kracht van de Heilige Geest, hij mag nooit zijn eigen interpretatie geven van Mijn Allerheiligste Woord.

Gelijk wie Gods Woord verkondigen en daartoe in staat gesteld zijn door de Heilige Geest, zullen daarover nooit opscheppen. Zij zullen nooit een ander in Mijn Naam veroordelen, kwaad spreken van anderen of hen belasteren. Wanneer jullie zien dat dit toch gebeurt dan weten jullie dat de Heilige Geest niet aanwezig is.

Veel valse profeten schreeuwen het luidkeels uit, opscheppend over het feit dat zij de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben, maar dat is een leugen. Herken de leugenaar wanneer hij zegt dat hij een kenner is, geweldig geschoold in godgeleerdheid – en op grond daarvan meer weet over Mij dan anderen – en die er dan aanspraak op maakt de autoriteit ontvangen te hebben om anderen te veroordelen die zeggen dat zij in Mijn Naam spreken. Die aanmatiging kan nooit van God komen.

God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder, liefdevol en toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid. Hij zou aan geen enkele echte profeet, ware leerling of heilige dienaar ooit toelating geven om een ander in Mijn Naam te schaden of te beledigen.

Hoed jullie voor de valse profeten die de gave van de Heilige Geest niet bezitten, want zij zullen jullie op een dwaalspoor brengen. Zij zullen jullie in de tegengestelde richting leiden van het pad dat Ik voor ieder van jullie gekozen heb.

Jullie Jezus