809 - Mijn Stem zal, naarmate zij luid weerklinkt, in de volgende fase miljoenen naar Mij toetrekken en vervolgens in de laatste fasen miljarden
Dinsdag 28 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben net nu alle delen van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie meeslepen – niet één zal uitgesloten worden - in Mijn armen van barmhartigheid, zodat Ik hen in Mijn Koninkrijk kan brengen.

Mijn plan is zeer gedetailleerd en toch is het eenvoudig. Mijn stem zal, naarmate zij luid weerklinkt, in de volgende fase miljoenen naar Mij toetrekken, en vervolgens in de laatste fasen miljarden. Veel meer mensen zullen de waarheid horen, maar zij zullen haar niet aanvaarden, totdat plaatsvindt wat Ik jullie gezegd heb. Mijn missie zal zich vlug uitbreiden en dan, wanneer iedereen weet dat Ik het ben, Jezus Christus, die deze hemelse oproep doe, dan zullen zij Mij vervoegen. Mijn missie zal beantwoord worden, zelfs door hen die deze boodschappen afwijzen.

Jullie, Mijn volgelingen, mogen dan wel ontmoedigd zijn omwille van de beschimpingen die jullie voor Mij zullen moeten verduren, maar het zal niet lang duren.  Mijn Liefde voor Gods kinderen is zo groot dat zij kan vergeleken worden met die van een ouder die vele kinderen heeft. Sommige kinderen zullen hun moeder en vader eren en de liefde die zij ontvangen, beantwoorden. Andere kinderen zullen hun ouders wegduwen, hun zusters en broers slecht behandelen, alvorens uiteindelijk alle banden te verbreken. Omwille van de bloedbanden en de liefde, zal alle moeite gedaan worden, niet alleen door de ouders, maar door de broers en zussen, om die verloren kinderen terug te brengen in de schoot van hun familie. En wanneer dat gebeurt, zullen alle zonden, woede en afwijzing vergeten zijn.

Mijn volgelingen, terwijl jullie de toorn van anderen moeten tegemoet zien, moeten jullie toch rustig en geduldig blijven. Jullie doorzettingsvermogen zal op de proef gesteld worden en sommigen onder jullie zullen afvallen. Wanneer dat het geval is, zullen Mijn trouwe volgelingen alles in het werk stellen om jullie terug te brengen, zodat jullie Mijn oproep kunnen beantwoorden.

Jullie geliefde Jezus