808 - God de Vader – Ik beloofde de wereld het Boek van Waarheid en Ik kom nooit terug op Mijn Heilig Woord
Zondag 26 mei 2013, 14.45 u.

Mijn liefste dochter, Mijn geliefde kinderen zijn momenteel in verwarring. Ik verlang hun te zeggen, en vooral aan diegenen die twijfels hebben omtrent deze goddelijke boodschappen aan jou omdat Ik hen liefheb, dat zij niet moeten vrezen.

Vrees veroorzaakt twijfel. Twijfel brengt verwarring. Verwarring kan leiden tot bezorgdheid en ten slotte zullen jullie blind worden voor de waarheid. De waarheid zal nooit gemakkelijk zijn om te aanvaarden, want de waarheid openbaart zowel het goede als het slechte. Niemand wil het slechte horen en liever dan de leiding te aanvaarden die de wereld geschonken wordt naar Mijn verlangen, zal de mensheid uit angst terugdeinzen.

Ik zend Mijn profeten om jullie te herinneren aan Mijn oneindige liefde voor ieder van Mijn dierbare kinderen. Ik stuur hen ook om jullie te waarschuwen voor de hindernissen, die voor jullie zullen geplaatst worden door de duivel om jullie van Mij weg te trekken. Wanneer Ik deze dingen openbaar, is dat niet bedoeld om jullie te verontrusten, maar om jullie te redden en te beschermen tegen kwaad.

De waarheid die jullie gegeven is in Mijn heilig boek, de Bijbel, is er voor jullie om te lezen. Neem haar niet om er jullie eigen versie van te maken, want het is niet Mijn wens dat jullie de waarheid verdraaien.

Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit terug op Mijn heilig Woord. Dat boek geef Ik jullie nu, zodat Ik Mijn kinderen kan verzamelen vanuit de vier hoeken van de wereld. 

Mijn vijanden zullen proberen om de verspreiding van de inhoud van het Boek der Waarheid te stoppen. Sta hen niet toe jullie hiervan af te leiden, want wanneer dat gebeurt zullen zielen voor Mij verloren gaan.

Wees dankbaar dat Ik, jullie geliefde Vader, jullie dit grote geschenk geef, want jullie zullen Mijn leiding nodig hebben, vooral op dit moment, daar de Antichrist nu aan de hele wereld zal voorgesteld en zichtbaar worden. Door het Boek der Waarheid zal jullie getoond worden hoe jullie je zielen kunnen beschermen tegen de besmetting die hij gepland heeft om aan de wereld toe te brengen.  Elke bescherming wordt jullie gegeven om jullie te helpen om niet alleen jullie eigen ziel te redden, maar de zielen van miljarden.

Aan het restleger zullen de grootste krachten gegeven worden om het Beest te verslaan. Het zal sterk genoeg zijn om dat te doen, wees dus nooit ontmoedigd wanneer Mijn vijanden proberen te verhinderen dat jullie je over de hele wereld vermeerderen. Hun macht zal vernietigd worden en zij die zwak zijn en de leugens geloven die hen weldra zullen voorgesteld worden in de Naam van Mijn Zoon, zullen voor Mij verloren zijn. Alleen door jullie liefde voor Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en door de kracht van de Heilige Geest kunnen al Mijn kinderen gered worden.

Ik zal jullie altijd beschermen en bewaken. Verhef jullie zielen tot Mij door jullie trouw aan Mijn Zoon en aan jullie zal de meest prachtvolle gave van Mijn Nieuw Paradijs geschonken worden.

Laat niemand jullie verhinderen om jullie rechtmatige erfdeel op te eisen. Laat niemand jullie tegenhouden om te strijden voor de zielen van al Mijn kinderen, want jullie hebben de nodige genaden gekregen om zelfs de zielen te redden van diegenen die Mij het meest beledigen. Ik bemin jullie, kinderen. Ik wacht op jullie antwoord op deze oproep uit de Hemel. 

Jullie geliefde Vader