807 - Ik, de Moeder van God, zal de macht van de duivel vernietigen in de harten van hen die beroep doen op mij.
Zondag 26 mei 2013, 14.10 u.

Mijn kind, je moet nooit luisteren naar hen die proberen jou te doen stoppen met deze heilige missie. Het is belangrijk dat je in vereniging blijft met mijn geliefde Zoon en weet dat deze stemmen, die tegen mijn Zoon lasteren, zich zullen blijven vermenigvuldigen. De haat die uit hun mond vloeit, is niet tegen jou gericht, maar tegen het Heilig Woord van mijn Zoon. Nu weet je hoeveel vijanden mijn Zoon in de wereld heeft. Zij die Hem het meest kwetsen zijn diegenen die zeggen van Hem te houden, maar Hem nu verwerpen, terwijl Hij spreekt door Gods uitverkoren profeten.

Zij die mij, de Heilige en Onbevlekte Moeder van God, gebruiken om zich te verbergen, terwijl zij schunnigheden uitschreeuwen, vullen mij met tranen van groot verdriet. Hun harten zijn zo verhard en vol woede, dat de haat tegen deze boodschappen velen zal choqueren. Zij die geloven dat zij het Woord van God verdedigen maar diegenen afwijzen die in Zijn Naam komen, mogen nooit hen goedpraten die haat betonen of die anderen in Zijn Naam belasteren. Wanneer dat gebeurt en wanneer zij die beweren profeten te zijn dat doen, weet dan dat deze bittere aanvallen niet van God komen, want dat is onmogelijk.

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de duivel vernietigen in de harten van hen die beroep doen op mij. Als zij mij niet roepen, kan ik hen niet helpen. Als Mede-Verlosseres zou   Ik nooit de waarheid kunnen ontkennen die mijn Zoon aan de wereld wil openbaren. Mijn plicht gaat uit naar mijn Zoon. Ik zou jullie nooit zeggen de duivel te verwerpen of aan te klagen om jullie vervolgens te misleiden door er aanspraak op te maken de Moeder van God te zijn.

Zij die beweren mij te eren door mijn heilige rozenkrans maar gemene dingen zeggen over mijn Zoon, door te verkondigen dat Zijn boodschappen leugens zijn, beledigen mijn Zoon en onteren mij. Mijn zeer heilige rozenkrans, wanneer hij traag en vanuit het hart gebeden wordt, zal jullie harten voor de waarheid van deze missie openen. Jullie mogen nooit de hoop opgeven, zelfs niet indien de gave van onderscheiding jullie niet gegeven is. Zij zal jullie geschonken worden wanneer jullie mij vragen jullie ziel toe te wijden aan de zorg van mijn Zoon. Wanneer dit met een eenvoudige en nederige geest gedaan wordt, zal mijn Zoon jullie belonen met de gave van de Heilige Geest.

Kinderen, jullie mogen de profeten van mijn Zoon nooit beledigen, zelfs niet indien jullie niet in hen geloven. Jullie moeten zwijgzaam blijven en voor hen bidden. Mochten jullie mijn Zoons profeten afwijzen, dan zal Hij dat niet tegen jullie gebruiken. Maar indien jullie verkondigen dat Zijn Heilig Woord, gegeven aan de ware profeten, van de duivel komt, dan zullen jullie verschrikkelijk lijden.

Blijf rustig, kinderen, en stel jullie volle vertrouwen in mijn Zoon. Geef jullie over aan Zijn barmhartigheid en Hij zal jullie leiden en de vrede zal jullie deel zijn. Mijn lieve kinderen, gaat veilig in de wetenschap dat mijn Zoon jullie liefheeft. Hij vergeeft alle zielen, voor alle zonden, met uitzondering van de eeuwige zonde – de lastering tegen de Heilige Geest.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding