806 – Deze Boodschappen zullen de laatste zijn die jullie ontvangen voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen
Zaterdag 25 mei, 2013, 21.49  u.

Mijn zeer geliefde dochter, de smart van de profeten die voor jou kwamen is nooit echt gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners werkten zij alleen en elke vorm van aanvaarding werd hun ontzegd.

De profeten werden gehaat omdat zij in de Naam van God profeteerden en omdat zij spraken over toekomstige tragedies die over de mensheid zouden neerkomen omwille van de smet van de zonden. Zij doorleefden een eenzaam en beangstigend bestaan en kwamen dikwijls ten val omwille van de moeilijkheid van hun missie. Zij vonden het lastig om de profetieën te begrijpen en velen van hen waren onwetend omtrent de woorden die hun gedicteerd werden. Velen waren onzeker of zij wel echt profeten waren, maar door de vruchten van hun missie, toen zij konden zien hoe het Woord van God zich verspreidde en hoe vlug bekeringen plaatsvonden, begrepen zij.

De meesten onder Gods profeten werden geminacht, bespot en beschouwd als ketters. Velen werden naar de woestijn verdreven en gekweld, dat alles omdat zij door God gezonden boodschappers waren. 

Profeten worden enkel in de wereld gezonden vanwege de liefde van God die Zijn kinderen wil voorbereiden op gebeurtenissen die een invloed zullen hebben op de redding van hun zielen. Profeten hebben verschillende zendingen ontvangen. In sommige gevallen werden zij gezonden om de mensheid te waarschuwen voor het gevaar van ongehoorzaamheid aan de Vader. Anderen werden gezonden om te waarschuwen voor de gevolgen die op de mensen zouden neerkomen indien zij in ernstige zonde zouden vallen. In andere gevallen was het om de mensheid te waarschuwen voor diegenen die hen zouden vervolgen en die zouden trachten te verhinderen dat het Woord van God Zijn kinderen zou voeden. En dan was er Johannes de Doper, gezonden om Gods kinderen voor te bereiden op de komst van de Messias, de enige Zoon van God, gezonden om hen in Gods ogen te verlossen. Maar zij wilden niet naar Hem luisteren. De laaggeborenen onder de Joden luisterden wel en aanvaardden Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, maar de heiligste en oudste dienaren binnen de Kerk van die tijd, weigerden de waarheid te aanvaarden.

En nu ben jij, Mijn dochter, gezonden om de weg te bereiden voor Mijn Tweede Komst zodat Ik redding kan brengen aan de wereld en Mijn Nieuw Paradijs kan gerealiseerd worden. Dat is voorzegd geworden, maar zullen zij luisteren? Helaas, neen. Zij weigeren te geloven dat Mijn  Vader mogelijk in hun tijd, Zijn laatste profeet in de wereld zou kunnen zenden. Daardoor ontkennen zij het heilig Evangelie van God. Zij geloven dat Mijn Tweede Komst niet zal plaatsvinden tenzij in een verre toekomst. Deze vergissing wordt niet veroorzaakt door hun kennis van de Heilige Schrift, maar door hun gebrekkig menselijk redeneren, waardoor niets kan begrepen worden van Mijn belofte om terug te komen.

De schitterende erfenis van jullie toekomst, die op jullie wacht, behoort jullie toe. Zij is bestemd voor eenieder van jullie, ongeacht hoe zwart of zuiver jullie zielen zijn, maar jullie moeten je voorbereiden en waakzaam zijn, want alle duivels van de hel dwalen in deze tijd over de aarde rond, en door anderen zullen zij proberen jullie tegen te houden. Satan wil niet dat Mijn Vader Zijn kinderen naar huis brengt naar hun rechtmatige erfenis. Hij zal leugens verspreiden, verwarring veroorzaken en jullie afleiden. Zijn sluwe en bedrieglijke wegen zullen o zo subtiel zijn en hij zal werken door middel van andere zielen, die zichzelf openstellen voor zulke bekoring. Mensen zullen daarom niet geloven dat God ooit nog op deze manier een andere profeet in de wereld zou zenden. Dat is onnodig, zo zullen ze zeggen. Zij zullen voor de gek gehouden worden door in plaats daarvan te geloven in de valse profeten en vermits er zo velen zijn – wolven in schaapskleren – zullen zij getrokken worden naar hen die alles zullen vertellen wat zij willen horen. Verzonnen sprookjes. Knap vermomd in heilige taal die verschrikkelijke leugens zal verbergen en die Mijn heilig Woord bezoedelt.

Jij, Mijn dochter, zult de enige zijn die het ware Woord van God zal spreken in deze tijd, hoorbaar voor de hele wereld. Er zijn nog andere profeten van God, maar hun zending is verschillend. Jou zal gevraagd worden de waarheid te zeggen, maar de waarheid zal choqueren, net zoals zij zielen zal redden.

Diegenen onder jullie die beweren Mij te kennen, denken jullie niet dat Mijn Vader een laatste profeet zou zenden om jullie voor te bereiden, door de kracht van de Heilige Geest, op Mijn Tweede Komst? Kennen jullie Hem niet? Weten jullie niet hoe groot Zijn Liefde is? Kennen jullie de omvang niet van Zijn groot erbarmen? Indien wel, dan zullen jullie luisteren naar deze hemelse boodschappen. Deze boodschappen zullen de laatste zijn die jullie ontvangen voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen.

Zij die leven in overeenstemming met het Woord van God en deze boodschappen niet kennen, hebben niets te vrezen. Zij die deze boodschappen en waarschuwingen aanvaarden, om geen andere leer aan te nemen dan die welke door Mij, Jezus Christus gegeven werd, hebben niets te vrezen, want hun behoort het koninkrijk van Mijn Nieuw Paradijs.

Zij die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren, die van Mij zullen afdwalen en hun zielen verwoesten door Satan te eren met al zijn loze beloften, in plaats van hun God en Schepper, hun zal het eeuwig leven ontzegd worden, tenzij zij smeken om erbarmen.

Er is nog tijd in het vooruitzicht om jullie levens te vernieuwen. Het is heel eenvoudig. Kom naar Mij en Ik zal jullie beschermen. Deze profetieën staan in verband met de toekomst en zij zullen uitgevoerd worden. Verwerp ze als zijnde onzin en jullie zullen de dag berouwen waarop jullie de rug toekeerden naar de waarheid die jullie beloofd werd als Gods geliefde kinderen.

Jullie Jezus