805 Zij die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en beweren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het beest verblijven.
Vrijdag 24 mei 2013, 21.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt, in elke plaats, in elke tempel toegewijd aan de aanbidding van God, zal er scheuring zijn. Terwijl velen aan Mij, aan Mijn leer en aan Mijn kerk eer bewijzen, zullen zij wanneer zij thans Mijn stem horen die hun aandacht vraagt, hun oren bedekken.

Mijn stem zal in dovemansoren vallen en in koppige zielen. Mijn stem, Mijn woord en Mijn roep zullen boos verworpen en uitgespuwd worden terwijl Ik voor het laatst zal vervolgd worden op aarde. Dit is de laatste oproep om Gods kinderen in Mijn armen te trekken vr Mijn Tweede Komst en toch zullen veel mensen, verward door de leugens die door demonen verspreid worden, zich afkeren en Mijn barmhartigheid verwerpen.

Ik zal nogmaals verworpen worden door diegenen die in het Huis van God wonen, de priesters en allen die de waarheid niet aanvaarden. Binnenkort zullen jullie allen de beslissende belediging jegens Mijn Naam meemaken. Diegenen onder jullie die zich de ogen bedekken en geblinddoekt rondwandelen zullen ten slotte de waarheid erkennen zoals die in deze tijd aan jullie gegeven wordt.

Ik kan geen scheuring veroorzaken in Mijn kerk want dan zou Ik Mijzelf verloochenen. Mijn lichaam is de kerk en zij kan nooit ophouden te bestaan, maar het zullen mensen zijn binnen haar schoot die Mij zullen verwerpen. Net zoals Ik de eerste maal verworpen werd, zullen zij nu trachten om Mij te vernietigen nog vr Ik de uiteindelijke verlossing kom brengen die aan de mensheid werd beloofd.

De mens is zwak. De mens is onwetend en Mijn barmhartigheid niet waardig. De mens is koppig. De mens heeft de waarheid ontvangen tijdens Mijn tijd op aarde maar verstaat Mijn belofte nog altijd niet. Mijn terugkeer bij de Tweede Komst zal versneld worden door de verwerping van mijn laatste profeet. De profeet die gezonden werd om jullie het laatste Woord van God te geven met de bedoeling jullie zielen voor te bereiden, zal zwaar lijden ondergaan. Jullie lasteren Mij, Jezus Christus, wanneer jullie Mijn heilig woord bespotten dat aan Gods profeet gegeven werd. Dit is het woord van God, gegeven om jullie voor te bereiden op de strijd met de antichrist, dat jullie verwerpen. Door dat te doen vernietigen jullie zielen. Jullie beletten deze zielen om Mijn paradijs binnen te gaan.

Zij die kwaadspreken over Mijn boodschappen kunnen hun verontwaardiging, hun woede of hun logica niet rechtvaardigen want zij zijn vol dwalingen, voortkomend uit de zonde van hoogmoed. Spoedig zal de waarheid nog moeilijk te onderscheiden zijn van de leugens vanwege de nieuwe wereld organisatie die de heidense nieuwe wereld religie zal naar voren brengen.

Indien jullie nu niet naar Mij luisteren zullen jullie gedwongen worden om dit boosaardig surrogaat te aanvaarden. Het zal ingekleed worden in een betoverende gouden verpakking.  Het zal zelfs de meest vromen onder jullie imponeren, jullie trouw aan Mij verdraaien en het zal door iedereen bewonderd worden. Dat is de religie die athesten zal bekeren tot het geloof in een grote leugen. Zij die deze heidense gruwel volgen zullen geen vrede kennen. Vrees en afkeer voor elkaar zullen zich manifesteren waar de ene broeder de andere broeder bestrijdt en waar het menselijk ras in tween zal verdeeld zijn. De ene helft zal de verwrongen waarheid van de nieuwe wereld religie erkennen waarvan de leiding zowel in handen zal zijn van vele kerken en vele gezindten als van een groot deel van de katholieke kerk. De andere helft zal bestaan uit diegenen die Mij waarlijk liefhebben en die trouw zullen blijven aan de waarheid.

Indien jullie de waarheid niet aanvaarden, de waarheid  die opgetekend staat in de heilige Bijbel, dan leven jullie een leugen. Jullie zullen geen liefde meer voor Mij over hebben in jullie ziel indien jullie de leugens aannemen die men jullie zal voorschotelen.

En terwijl Mijn woord vandaag een ketterij zal lijken, zoals het was tijdens Mijn tijd op aarde, zullen jullie deze boodschappen verslinden wanneer jullie hongeren naar de waarheid wanneer de antichrist jullie naties zal controleren. Jullie zullen op je buik kruipen en het uitschreeuwen naar Mij. Jullie die godslasterlijk tegen Mij gesproken hebben, zullen jullie tong willen uitsnijden want dan zullen jullie beseffen hoezeer jullie woorden Mij beledigd hebben. Geduldig verwacht ik deze dag, maar indien jullie voor Mij zouden staan en Mij verhinderen om in contact te komen met zielen, dan zal ik jullie neervellen. Indien jullie zouden voortgaan Mij te belasteren, door te beweren dat Mijn boodschappen het werk van de duivel zijn, dan zullen jullie nooit vergeving ontvangen. Want dat is de grootste zonde tegen God.

Denk eraan dat Ik deze laatste maal naar Gods kinderen kom om het Verbond van Mijn Vader te vervullen. Zijn Wil kan dan op aarde geschieden zoals in de hemel. Niemand van jullie kan beletten dat dit gebeurt. Niemand onder jullie, alhoewel sommigen onder jullie Mij haten, kan Mijn Tweede Komst verhinderen. Zij die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en beweren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het beest verblijven.

Jullie Jezus.