804 - Mijn christelijke soldaten zullen het grootste leger vormen tegen de antichrist
Donderdag 23 mei 2013, 22.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde volgelingen van over de hele wereld, zullen weldra Mijn tegenwoordigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekendmaken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben. Zo zal Ik de christenen voorbereiden om te strijden om in Mijn Naam de zielen van iedereen te redden.

Mijn christelijke soldaten zullen het grootste leger vormen tegen de antichrist. Ik verwijs hier naar al diegenen die Mij kennen en die trouw blijven aan Mijn heilige leer die opgetekend staat in de zeer heilige bijbel.  Ik verwijs ook naar hen die hun geloof praktiseren; naar hen die in Mij geloven, maar Mij niet komen bezoeken en naar al diegenen die trouw blijven aan de waarheid. Jullie zullen samenkomen in elke hoek van de wereld en, hoewel jullie Mijn restleger zullen vervoegen en vele talen zullen spreken, zullen jullie je als één man in Mij verenigen.

Zij die deze boodschappen volgen zullen de kern vormen van waaruit de scheuten zullen opschieten en vervolgens de takken van Mijn restleger over de hele wereld. Er zal niet één land zijn dat niet aangeraakt zal worden door Mijn Heilige Geest dank zij het Boek van Waarheid.

Het Boek van Waarheid zal jullie verenigen wanneer jullie geloof op de proef zal gesteld worden. Wanneer er geknoeid wordt met de trouw aan Mij en wanneer Ik uit jullie kerken geworpen word, met de voeten getreden en uit het gezicht begraven - dan zullen jullie oprijzen en Mijn Woord levend houden. De vlam van de Heilige Geest jullie bij elke stap op de weg begeleiden. Jullie zullen een sterkte en moed voelen, die zelfs de zachtmoedigsten onder jullie zal verbazen. De zwakken zullen sterk worden. De vreesachtigen zullen dapper worden en de onderdrukten zullen als strijders van de waarheid voorwaarts marcheren. En hoewel Mijn restleger zal groeien en aanzwellen in hun miljoenen, zullen vele hindernissen op hun weg geplaatst worden.

Beledigingen, beschuldigingen van ketterij, leugens, woede en haat zullen hun lot zijn. Overal zal er verwarring heersen onder de lasteraars, wier redeneringen doorzeefd zullen zijn met onnauwkeurigheden, tegenspraak en onbegrijpelijke argumenten. Satans invloed zal altijd verwarring, wanorde, onlogische en sluwe argumenten voortbrengen, en zal altijd van haat tegen Gods kinderen doorweven zijn. Zij die gezegend zijn met het licht van God en het licht van de Waarheid zullen verschrikkelijke en haatvolle aanvallen aantrekken. Want waar Ik tegenwoordig Ben, kunnen jullie er zeker van zijn dat de vervolging van hen die Mijn Heilig Woord verkondigen groot zal zijn. Hoe groter de vervolging tegen eender welke missie van God, hoe zekerder jullie ervan kunnen zijn dat Satan zeer woedend is.

Als jullie te lijden hebben, en dat zal het geval zijn, onder de haat die jullie betoond wordt omdat jullie Mijn Kruis opnemen en Mij volgen, hoe meer verontrust het beest zal zijn en hoe harder hij zal werken om jullie te vernietigen met behulp van de zielen van hen die bezoedeld  zijn met de zonde van hoogmoed. Jullie moeten die aanvallen negeren. Wees in vrede, want wanneer zij toenemen met een intense haat tegen jullie, zullen jullie met zekerheid weten dat jullie in ware vereniging zijn met Mij, jullie Jezus.

Ga in liefde en vrede en weet dat Ik in jullie hart leef.

Jullie Jezus