803 - Wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist bekend te maken, zullen er grote tekens te zien zijn
Dinsdag 21 mei 2013, 16.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist bekend te maken, zullen er grote tekens te zien zijn. Donders zoals nog nooit voorheen te horen waren, zullen in alle delen van de wereld gevoeld worden, maar in het bijzonder in dat deel waar de antichrist geboren werd.

Tegen dan zal Mijn Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen in al Mijn christelijke kerken, ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij zullen samen met Mijn leerlingen van deze missie de restkerk vormen. Hun macht zal groot zijn en zij die het Zegel van de Levende God dragen zal geen kwaad overkomen. Hun macht zal komen van de gebeden die hen door Mijn Moeder gegeven werden en van de Kruistochtgebeden.

De antichrist zal zijn rijk beminnelijk beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen wantrouwen omdat een of andere vrede over de aarde zal komen. Die tijd zal zeer belangrijk zijn voor jullie, Mijn restleger, om samen te komen in gebedsgroepen. Ik beloof plechtig dat deze gebeden vele van de verschrikkelijke daden zullen afzwakken die de antichrist aan naties over de vier hoeken van de aarde zal toebrengen

Ik zal uitstel verlenen aan al die landen waar gebedsgroepen worden opgezet. Door jullie godsvrucht voor Mij, jullie geliefde Jezus, zal Ik zielen redden en meer genaden over de mensheid uitstorten om  Gods kinderen te beschermen tegen het lijden dat het beest beraamt.

Vertrouw Mij. Wees in vrede in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden.

Jullie Jezus