802 - Eerst zullen al diegenen die behoren tot de christelijke kerken tot Mij komen. Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden terugkeren en Mij eindelijk aanvaarden
Maandag 20 mei 2013, 22.52 u.

Mijn zeer geliefde dochter, naargelang deze missie vordert, zal Mijn Woord in vele talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die vandaag aan jou gegeven worden, ontvlammen  Mijn heilig Woord in het Nieuwe Testament. Mijn boodschappen brengen de wereld ook het Woord van God in herinnering, dat opgetekend staat in de allerheiligste Bijbel.

Ik herschrijf het Woord niet, Ik herinner jullie slechts wat het vandaag wil zeggen. Ik spreek ook tot de wereld om hen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, want Ik wil niet dat zij verloren gaan. Met grote liefde en vreugde zie Ik hoe Mijn trouwe volgelingen Mij aanvaarden voor wie Ik ben. Diegenen die onmiddellijk wisten dat Ik het was, Jezus Christus, die in deze boodschappen tot hen sprak, zijn gezegend. Zij zijn het die nooit twijfelden. Zij konden Mijn aanwezigheid voelen. Mijn Woord doorboorde hun hart als een zwaard. Mijn Geest raakte hun ziel aan. Zij wisten. Zij herkenden Mij en hoe lijden zij hiervoor.

Jullie, Mijn dierbare kinderen, weet dat wanneer jullie Mijn oproep beantwoordden Ik jullie een bijzonder geschenk gaf, een zegening, die jullie zal helpen om dit pad naar het eeuwig leven te doorstaan. Jullie zullen deze geschenken nodig hebben, omdat jullie de ruggengraat van Mijn restleger zullen zijn en jullie zullen de anderen leiden, die jullie ten slotte zullen volgen.

Mensen van alle landen zullen jullie volgen wanneer zij geen kant meer op kunnen en jullie zullen Mijn Leer met hen delen. Al diegenen die trouw zijn aan Mij, Jezus Christus, zullen nieuwe geschenken ontvangen om zich in heel de wereld te verenigen in eenheid met Mij. Eerst zullen al diegenen die behoren tot de christelijke Kerken tot Mij komen. Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden terugkeren en Mij eindelijk aanvaarden. Alle andere religies zullen zich de waarheid van Mijn Leer bewust worden en ook zij zullen Mij volgen. Maar allemaal zullen zij de waarheid niet aanvaarden, zelfs niet wanneer die vlak voor hun ogen aangeboden wordt.

Dan zijn er nog de ongelovigen, waaronder vele goede mensen. Zij gebruiken het menselijk verstand om alle redenen naar voren te brengen waarom God niet bestaat. Toch zullen zij, alsook velen van hun christelijke tegenhangers die lauw zijn in hun geloof, als eersten naar Mij toelopen. Hun harten zullen ontsloten zijn en omdat zij gewoon al zullen zien welke bewijzen Ik meebreng, zullen zij weten dat Ik hen roep. Zij zullen Mij niet weerstaan, in tegenstelling tot die koppige zielen die denken dat zij meer weten dan Ik omtrent de belofte die Ik deed om terug te komen om het Laatste Verbond aan te bieden.

Elke taak die Ik jullie geef, zal tot gevolg hebben dat steeds meer naties Mijn kruis opnemen om het ene pad naar Mij tot stand te brengen. Twijfel nooit om aan Mijn zijde mee te wandelen wanneer Ik jullie roep, want wanneer jullie Mij antwoorden, zullen jullie de macht van het kwaad vernietigen. Het kwaad kan jullie pijn geven, maar wanneer jullie Mij toestaan jullie te leiden, kunnen jullie gelijk welke hindernis op jullie weg te boven komen.

Ik hou van jullie en Ik leid jullie, net zoals Ik Mijn gebedsgroepen over de hele wereld bescherm.

Jullie Jezus