800 - Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig is, zal Hij zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in vele talen herhalen
Zaterdag 18 mei 2013, 13.16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest is erg onbegrepen. Het is een kostbare gave en zij wordt over de mensheid uitgestort vanwege Gods edelmoedigheid. Zij wordt aan allen met grote liefde gegeven, maar niet iedereen aanvaardt ze. Niet iedereen is in staat deze gave te ontvangen. Zij die geloven deze gave te verdienen omdat zij beweren Mij te kennen en die onderricht werden over elk aspect van de theologie, zijn daarom niet noodzakelijk voorbereid deze allerheiligste gave te ontvangen.

Tijdens de tien dagen in het Cenakel, was het nodig dat Mijn geliefde Moeder geduldig het belang van de nederigheid onderwees aan de apostelen. Zonder nederigheid kan men niet met deze hemelse gave vervuld worden. Sommige van Mijn apostelen dachten dat zij als uitverkoren leerlingen beter waren dan gewone mensen omdat zij dichter bij Mij stonden en dat anderen daarom automatisch aan hun voeten moesten neervallen. Maar dat is natuurlijk niet wat Ik hun leerde. Mijn Moeder had vele uren nodig om hen uit te leggen dat hoogmoed de Heilige Geest kan verhinderen om hun ziel binnen te komen.

Wanneer de Heilige Geest een ziel binnenkomt, brengt Hij vele gaven mee. Het kan de gave van kennis zijn, de gave van talen, de gave van wijsheid, de gave van liefde, de gave van genezing of de gave van profetie. Wat Mijn apostelen betreft, zij beseften spoedig dat van zodra zij deze gave ontvingen, zij daarna de zonde van hoogmoed nooit meer konden toelaten hun zending te bezoedelen. Want van zodra de hoogmoed de kop opsteekt in een persoon die de gave van de Heilige Geest ontvangen heeft, dan verdwijnt de Geest van God en in Zijn plaats zal zich de geest van duisternis ophouden.

Een duistere ziel kan het licht van de Heilige Geest niet over anderen uitgieten. Zij kan alleen duisternis verspreiden. Duisternis van de geest misleidt anderen. Het is vooral bedrieglijk wanneer het komt van iemand die beschouwd wordt als een heilige leerling of een deskundige in Mijn Leer. Al wat daaruit voortkomt zijn haat, ongemak en een gevoel van hopeloosheid.

Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen moeten jullie zielen gezuiverd zijn en vrij van de zonde van hoogmoed, anders zal zij jullie nooit worden verleend. Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig is, zal Hij zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in vele talen herhalen. Hij zal de genezing van geest, lichaam en ziel meebrengen en tegelijk de wijsheid die alleen van God kan komen. Hij zal wereldwijd bekeringen teweegbrengen.

Dit dan zullen de vruchten zijn waardoor jullie zullen weten waar de Heilige Geest aanwezig is. De overvloed van elke mogelijke gave, inclusief wonderen van de Hemel, zijn nu duidelijk gemaakt in het Boek der Waarheid voor het welzijn van allen - het boek dat beloofd werd aan de hele mensheid voor deze tijden. Aanvaard het met een dankbaar hart en dank God voor één van de laatste hemelse geschenken voor de Grote Dag.

Jullie Jezus