799 - Zij zullen onmiddellijk vergeving ontvangen indien zij de moed zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden.
Vrijdag 17 mei 2013, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat alle zondaars, vooral diegenen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik hunker naar hun aandacht en ik wil hen in Mijn Hart bergen want Ik bemin hen.  Zij zullen onmiddellijk vergeving ontvangen indien zij de moed zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden. Zij mogen Mij nooit vrezen, want Ik Ben altijd barmhartig. Zij zijn Mij dierbaarder dan zij die beweren Mij op aarde te vertegenwoordigen, maar die eigenlijk schijnheilig zijn, net zoals de FarizeeŽn dat waren.

Geef Mij jullie hand. Ongeacht welke dingen jullie gedaan hebben, Ik zal over jullie neerdalen. Mijn gebed dat nu voor jullie gegeven wordt, zal jullie in Mijn Hart brengen en Ik zal in jullie verblijven en jullie zullen gered zijn.  

Kruistochtgebed (107) - Red mij van het vuur van de hel

Ik ben een vreselijke zondaar, Jezus.

Door mijn handelingen heb ik anderen vreselijk doen lijden.  

Als gevolg daarvan ben ik uitgestoten.

Nergens op aarde word ik nog verdragen.

Red mij uit deze woestenij en behoed mij voor de greep van de duivel.

Sta mij toe berouw te hebben.

Aanvaard mijn wroeging.

Vervul mij met Uw kracht en help mij op te staan uit de diepten van wanhoop.

Lieve Jezus, ik overhandig U mijn vrije wil, om met mij te doen zoals U verkiest, opdat ik kan gered worden van het vuur van de hel. Amen.

Ga in vrede Mijn kind, want Ik zal hen die Mij om vergeving smeken nooit in de steek laten.

Jullie Jezus