798 - De wereld zal zich verheugen, want samen met Mijn Kerk te Rome zullen de Joodse naties geveld worden
Vrijdag 17 mei 2013, 14.02 u.

Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet, nu Ik, helemaal opnieuw, de doodsangst herbeleef die Ik in de Hof van Olijven doorstond.

Toen werd Mijn pijn, teweeggebracht door de duivel die Mij visioenen van de toekomst liet zien, veroorzaakt door het heidendom dat in jullie tijd over de aarde zou razen. Ik was Mij toen bewust, net zoals nu kan gezien worden, van de haat die in de wereld bestaat voor Mij, Jezus Christus.

Mijn lijden is verergerd door het feit dat de mensheid nog steeds niet ten volle het offer begrijpt, dat Ik gebracht heb voor hun zielen. Mijn kruisiging diende om elke generatie te redden, inclusief die in de wereld van vandaag. Mijn pijn is groot in deze tijd en Mijn lijden, Mijn dochter, wordt in jou en andere slachtofferzielen gemanifesteerd, zodat Ik de meest geteisterde zielen onder jullie kan redden.

Ik ween bittere tranen en Mijn Hart zwoegt omdat de zonde verspreid wordt in jullie landen door wetten, die onschuldige zielen in bekoring zullen drijven. Zij zullen niet alleen voelen dat zonde nu kan gerechtvaardigd worden, omdat de wetten in hun landen ze door de vingers zien, maar zij zullen er ook van beschuldigd worden de wetten van hun land te verbreken wanneer zij Mijn heilig Woord in ere houden.

O hoe misleid zijn jullie. Hoe ver zijn jullie van Mij afgedwaald. Hoezeer beledigen jullie Mij. Zij die verantwoordelijk zijn voor het verkondigen van Mijn Woord, luister nu naar Mij. Het is jullie plicht om Mijn heilig Woord te allen tijde te beschermen. Jullie gelofte is Mijn Woord en Mijn Leer te gehoorzamen, zoals zij vervat zijn in de stichting van Mijn Kerk op aarde. Wijk nooit af van de waarheid. Bereid jullie zielen voor, want weldra zullen jullie tegen jullie wil gedwongen worden om Mij in de Sacramenten te ontkennen. Jullie moeten altijd waakzaam blijven voor de grote veranderingen die op komst zijn.

Tot de hele mensheid doe Ik een oproep om Mijn stem te beantwoorden, de stem van de waarheid, de stem van liefde, de stem van jullie Meester. Weldra zullen jullie Mij zien. Dan zullen de spinnenwebben voor jullie ogen weggeveegd worden en dan zal de waarheid duidelijk worden. Wanneer de dag van Mijn barmhartigheid daagt, moeten jullie weten dat Mijn Tweede Komst zeer vlug daarna zal plaatsvinden. En terwijl Ik ernaar hunker dat jullie allen zich tot Mij zouden wenden, ween Ik tranen van verdriet voor de zielen die voor Mij verloren zijn.

Ik moet diegenen verwittigen die Mij trachten te stoppen bij de redding van de zielen, dat Ik jullie zal straffen, indien jullie het Woord van God blijven tarten. Ik verwijs niet naar deze boodschappen, hoewel Ik verdrietig ben dat jullie niet naar Mij willen luisteren, maar naar de afschaffing van Mijn heilig Woord in jullie naties.

Het Licht zal vechten met de duisternis. Het Licht van God houdt jullie in leven. De duisternis vernietigt jullie. Mijn Licht zal stralender en stralender worden totdat Mijn Heilige Eucharistie wordt verbannen. Dan zal het wegsterven. Dan zal Mijn Kerk afbrokkelen en lijken te sterven. De wereld zal zich verheugen, want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden. Dat zal het grootste bedrog zijn dat de mensheid zal overkomen en zij die deze kwade vorm van heidendom aanvaarden, zullen in de vloed worden meegesleurd. Maar dan, na het vuur dat de aarde zal schoonvegen, zal Mijn Kerk opnieuw oprijzen in haar volle luister. Dat zal het einde zijn voor de zondaars die Mijn hand weigeren, maar het begin van eeuwig leven voor hen die Mij beminnen.

Jullie Jezus