796 - God de Vader: Mijn grote tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn
Woensdag 15 mei 2013, 16.40 u.

Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze zoals nooit voordien gebeurd is.

Om Mijn geliefde kinderen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs, dat op hen ligt te wachten, omhul Ik hen met de Geest van waarheid. Sommigen zullen het met open armen aanvaarden en dankbaar zijn voor zulke zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen openen.

Mijn grote tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn. De wonderen die door Mij, jullie Almachtige Vader, worden toegestaan zullen wijdverspreid zijn en er zal over gesproken worden. Zij zullen meer bekeringen teweeg brengen. Vervolgens zullen, net zoals de Geest van Mijn liefde zich verspreidt, ook de inmengingen van de duivel en zijn cohorten toenemen.

Mijn hand zal de boosaardige daden tegenhouden van hen die Mijn kinderen oorlog, ziekte, moord en abortus willen opleggen. Mijn hand zal ook neerkomen op hen die de trouwe volgelingen van Mijn geliefde Zoon kwellen en op hen die Zijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie proberen af te schaffen.

Luister nu naar Mijn oproep. Al Mijn kinderen zullen naar Mijn barmhartigheid getrokken worden. Zij die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen Mij. Zij die Mijn Zoon beledigen kunnen niet tot Mij komen. Zij die Zijn Leer hekelen en de waarheid verdraaien, wijzen Mijn bestaan af. Jullie kunnen niet eigen wetten maken en tegelijk Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde verschonen en dan verwachten Mijn gelaat te aanschouwen. 

Indien de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die verantwoordelijk zijn voor de zonden waarmee zij Mij beledigen. Net zoals Mijn Heilige Geest onverminderd verder gaat, zo zal ook Mijn tussenkomst plaatsvinden om te voorkomen dat de zonde zich verspreidt.

Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd gezien worden. Spoedig daarna, wanneer elke poging zal ondernomen zijn door Mijn Zoon, doorheen Zijn Kerk en Zijn leerlingen, om de waarheid te verspreiden, zal de dag komen dat Mijn Zoons grote barmhartigheid over de mensheid zal neerkomen. Dan, niet lang daarna, zal de Dag van het Oordeel komen.

Bereid jullie nu voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elke moment komen. Alleen zij die Mijn geboden onderhouden en berouw hebben over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste