795 - Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten vr Mijn komst werd verkondigd, waren de eersten om op Mij te spuwen
Dinsdag 14 mei 2013, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen die lijden omdat zij in deze hemelse boodschappen geloven, zeg Ik het volgende.

Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn gave die jullie gegeven werd om jullie te helpen jullie ogen voor de waarheid te openen. De smaad die jullie in Mijn Naam moeten verduren, omdat jullie trouw zijn aan deze boodschappen, zal komen van hen die jullie nabij zijn. In het bijzonder zullen vele van Mijn gewijde dienaars, die weigeren Mij te zoeken in deze heilige woorden van Mij, jullie nog het meest in verwarring brengen.  Jullie zullen belasterd, gekleineerd, uitgedaagd, bekritiseerd en bespot worden, en toch belijden deze zelfde mensen dat zij spreken in Mijn heilige Naam.

Jullie moeten deze pijn doorstaan net zoals Mijn apostelen en leerlingen dat moesten doen. Tijdens Mijn tijd op aarde, werd Ik uit de tempels van God gejaagd. Mijn leerlingen werden gewaarschuwd om van Mij weg te blijven of verbanning uit de Kerk te riskeren indien zij met Mij zouden gezien worden. Toen zij van Mijn heilig Woord getuigden en Mijn leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden tot spektakels herleid. Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten vr Mijn tijd verkondigd werd, waren de eersten om op Mij te spuwen. Hun woede werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Dat beangstigde hen en maakte dat zij zich ongemakkelijk voelden.

Vol van de kracht van de Heilige Geest, werden Mijn apostelen na Mijn hemelvaart gehaat door velen die in de tempels in aanbidding verzonken. Hoewel hun lijden groot was en de stemmen van tegenstanders in hun aanwezigheid luid weerklonken, maakte dat niets uit.

Niets kan de verspreiding van Mijn Woord tegenhouden. Geen enkele stem zal luid genoeg zijn. Geen enkel argument voldoende geloofwaardig. Geen enkel venijn sterk genoeg. Mijn macht is onmogelijk te overwinnen. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen in de veiligheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle ontevreden stemmen zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand onderdrukt, want de tussenkomst van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en keien, die het pad van waarheid bezaaien, verwijderd worden.

Alleen Mijn stem zal overblijven. Het zal de enige gezagvolle stem zijn die zal blijven doorklinken en dan zal de grote dag komen.

Jullie Jezus