794 - Mijn woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.
Maandag 13 mei 2013, 16.38 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn restleger zal in deze tijd zeer spoedig aangroeien en zich verspreiden over achtenvijftig landen. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten zich verenigen, waar jullie ook zijn, door de vorming van gebedsgroepen “Jezus tot de mensheid”.

Breng eerst allen die Mij volgen in jullie kudde en ga dan voort met het binnenhalen van al diegenen die elke soort doctrine volgen. Ik zou nooit de ene ziel kunnen begunstigen ten nadele van een andere. Ik verlang dat jullie allen die niet in Mij geloven, vertellen dat Ik beloof dat hun de waarheid zal getoond worden tijden de waarschuwing. Zij zullen het moeilijk krijgen om Mij te ontkennen want Ik zal hun zielen overspoelen op een wijze die hen zal verrassen en schokken. Mijn Heilige Geest zal neerdalen over elke natie waarin Mijn gebedsgroepen zijn opgericht.

Ik zal het aantal wonderen vermenigvuldigen, waarvan er al gezien zijn, daar waar Ik het verstand, de geest en de lichamen genezen heb van de ongelukkige zielen en zieken onder jullie. Julie zullen Mij kennen door Mijn aanwezigheid die Ik langzaam aan zal laten doordringen bij diegenen van jullie die vragen om Mijn gunst. Jullie zijn inderdaad gezegend, jullie, kinderen van deze generatie, die in zo’n grote menigten gekozen zijn om het eeuwig leven te genieten in Mijn Koninkrijk dat geen einde kent. Jullie zullen de dood overwinnen. Het kwaad zal door de kracht van jullie vasthoudendheid verslonden worden en de zonden zullen jullie ziel niet langer aantasten.

Mijn kinderen, er is veel werk te verrichten. Sta Mij toe jullie te gidsen met behulp van Mijn kruistochtgebeden want die zullen jullie ogen openen voor de waarheid. Eens jullie de waarheid kunnen zien, zullen jullie in je hart weten wat te doen. Een raadgeving: wanneer jullie geweigerd wordt om over de waarheid te spreken, bewaar dan de stilte. Bid voor die zielen, dat ook zij de genade mogen ontvangen om het Boek der Waarheid te aanvaarden.

Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander Woord zijn. Gelijk wie die beweren in Mijn Naam te spreken, sinds deze missie begon in november 2010, hebben daartoe niet het recht want zij komen niet van Mij. Maar de profeten die voordien kwamen, en die wel in Mijn Naam spreken, zijn gezegend en Ik zal hen blijven beschermen. Mijn stem spreekt tot de wereld doorheen deze boodschappen. Mijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, spreekt eveneens tot Haar zieners en opnieuw zegen Ik Haar missie.

Weet dat Satans leger een aantal valse profeten omvat die met zoete woorden spreken. Geruststellend, liefdevol en verbloemd met loze beloften, zullen zij precies het tegenovergestelde zeggen van wat Ik jullie vertel. Weet dat alleen Mijn stem jullie de waarheid meedeelt. Alleen Mijn stem zal jullie spreken over komende gebeurtenissen, die  werkelijk plaatsvinden.  Aan niemand anders kan of zal het recht gegeven worden om te spreken voor Mij of voor Mijn geliefde Vader.

Troost jullie met deze openbaring en besef dat alleen de Heilige Drie-eenheid op deze wijze communiceert met een vuur dat alle zielen overspoelt die ontdaan zijn van hoogmoed en vol van nederige liefde tot Mij.

Jullie Jezus